Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Onderzoek naar weigeraars om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst

De FIOD heeft op 3 mei in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Druten. Het onderzoek richt zich op een 58-jarige vrouw uit Druten. Zij wordt verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op tweehonderdduizend euro en fysieke en digitale administratie.

In 2015 heeft de Belastingdienst een verzoek gedaan aan de Zwitserse overheid om bij een Zwitserse bank informatie op te vragen over Nederlandse ingezetenen. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van de Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft de gevraagde informatie ontvangen van de Zwitserse overheid.

De Belastingdienst heeft vervolgens schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd aan de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hadden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Een aantal rekeninghouders verstrekt niet de door de Belastingdienst gevraagde gegevens en inlichtingen.

Zwartsparen ondermijnt het belastingstelsel

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn of haar vermogen, of het nu hier of in het buitenland op een rekening staat. Mensen zijn verplicht om informatie hierover te geven aan de Belastingdienst. Veruit de meeste belastingplichtigen doen dit. Zij geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig en daardoor loopt de overheid jaarlijks inkomsten mis die bestemd zijn voor maatschappelijke voorzieningen.

Zwartsparen ondermijnt het belastingsysteem. Daarnaast bestaat het risico dat zo crimineel geld buiten het zicht van de autoriteiten blijft. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

De kans dat de Belastingdienst zwartspaarders op het spoor komt, wordt steeds groter. Door het uitwisselen van gegevens is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Meer informatie over zwartsparen vindt u hier.

Meer strafrechtelijke onderzoeken naar weigeren inlichtingen te verstrekken aan fiscus

Dit strafrechtelijke onderzoek is een onderzoek in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst. Eerdere acties waren op 31 oktober en 7 november 2017. Alle strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Inlichtingen: Adriaan Ros, 06-1830 4204

Categorie :