Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen

De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van 49 en 46 jaar. Zij worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In de woning in Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden. Naar de herkomst van dit geld is een witwasonderzoek gestart.

In 2015 heeft de Belastingdienst een groepsverzoek gedaan aan de Zwitserse overheid inzake een Zwitserse bank. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van een bepaalde groep Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft van de Zwitserse overheid informatie ontvangen van bankrekeningen die werden aangehouden door Nederlandse ingezetenen. De Belastingdienst heeft de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd. De 3 verdachten hebben niet voldaan aan de wettelijke verplichting om de gevraagde informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. De verdachten worden verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. De FIOD heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen van Nederlanders die weigeren om de gevraagde informatie te verstrekken en onjuiste aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan. Met deze 2 strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om desgevraagd inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Zwartsparen ondermijnt het belastingstelsel

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn of haar vermogen, of het nu hier of in het buitenland op een rekening staat. Mensen zijn verplicht om informatie hierover te geven aan de Belastingdienst. Veruit de meeste belastingplichtigen doen dit. Zij geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig en daardoor loopt de overheid jaarlijks inkomsten mis die bestemd zijn voor maatschappelijke voorzieningen. Zwartsparen ondermijnt (hierdoor verwijderd) het belastingsysteem. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft. Daarnaast bestaat het risico dat zo crimineel geld buiten het zicht van de autoriteiten blijft. De kans dat de Belastingdienst zwartspaarders op het spoor komt wordt steeds groter. Door het uitwisselen van gegevens is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Meer weten? Kijk op: Over Belastingdienst

Categorie :

Op deze pagina