Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wat doet de FIOD?

Wij zijn de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op. En we bestrijden die.

Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. Het zijn een paar voorbeelden van fraude. Het komt in veel organisaties voor en in alle lagen van de bevolking.

Aan de hand van fraudesignalen starten we een onderzoek om bewijzen te verzamelen en de verdachten voor de rechter te brengen. Fraude kent vele gezichten en komt in het groot en klein voor.

Fraude bestrijden is niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk belangrijk. We willen een duidelijk signaal afgeven dat we fraude aanpakken. Dat doen we op verschillende manieren. Want van fraude is altijd iemand de dupe.

Opsporen van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit

Binnen de FIOD is er een team - Team Criminele Inlichtingen (TCI) - dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Witwassen van crimineel vermogen, faillissementsfraude en btw-carrouselfraude zijn daar voorbeelden van.

Het team maakt gebruik van informanten. Dat zijn mensen die over criminaliteit kunnen en willen vertellen, maar niet als getuige willen optreden. De medewerkers van het TCI zorgen ervoor dat hun persoonsgegevens geheim blijven. De identiteit van de informant wordt dus nooit bekend. Zelfs de rechter weet niet wie de informatie heeft gegeven.

Met trendwatching speuren we naar nieuwe ontwikkelingen en signalen in de samenleving. Zo bereiden we ons voor op de toekomst. We kijken welke maatschappelijke ontwikkelingen naar grote geldstromen leiden. En of daarbij gefraudeerd kan worden.

Fraude. De FIOD doet er iets aan.

Met trendwatching:

  • ontwikkelen we nieuw beleid
  • formuleren we nieuwe thema’s voor de FIOD
  • ontwikkelen we toekomstscenario’s
  • adviseren we onze partners, zoals andere opsporingsdiensten en toezichthouders

Samen witwassen bestrijden

Samen met het Anti Money Laundering Centre (AMLC) bestrijdt en voorkomt de FIOD witwassen.

Het centrum is een ontmoetingsplaats voor organisaties die betrokken zijn bij witwasbestrijding: de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit en de FIOD. Andere bijzondere opsporingsdiensten doen ook mee, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Lees over het werk van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in de corporate brochure FIOD, specialist in financiële fraudeopsporing (pdf).