Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Legitimatiebewijs

Rechercheurs dragen altijd een legitimatiebewijs bij zich waarmee zij zich aan de buitenwacht kunnen legitimeren als opsporingsambtenaar van de FIOD. Nu is dat een moderne badge, in de jaren na de Tweede Oorlog was dat een goudkleurige penning.

Op een witte ondergrond ligt een goudkleurig penning aan een oogje. Op de penning is een kroon en de hoofdletter W geslagen.
Op een witte ondergrond ligt een goudkleurig munt aan een oogje. Op de munt is een kroon en de hoofdletter W geslagen.
Op de foto ligt een goudkleurige penning op een witte ondergrond. Op de penning zijn de woorden Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst gegraveerd. En no. 138.

Voorkant

Aan de voorkant is de voorletter van - toen - de koningin geslagen. De hoofdletter W staat voor koningin Wilhelmina, onze koningin van 1898 tot 1948. De hoofdletter J van koningin Juliana, de koningin tot haar dochter Beatrix in 1980 de troon bestijgt.

Achterkant

Aan de achterkant van de penning staan de inscriptie Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, en het identificatienummer van de betreffende rechercheur. Medio jaren 70 is de penning vervangen voor een badge.

Foto's en penningen: Belasting & Douane Museum.

Categorie :