Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belastingdienst en FIOD gastheer 4e OESO forum

Op 16 en 17 september vindt in Amsterdam het 4e OESO Forum on Tax and Crime plaats. Financiële misdrijven zijn een grote bedreiging voor de economieën van landen en van het welzijn van de mensen die daar wonen. Belastingontduiking, corruptie, terrorismefinanciering, cybercrime, witwassen en allerlei andere financiële misdrijven zijn wereldwijde problemen die ook een wereldwijd antwoord vereisen. Voor dit 4e Forum zijn de Nederlandse Belastingdienst en FIOD gastheer.

Focus van de bijeenkomst is op toekomstige bedreigingen en mogelijkheden voor belastingdiensten, opsporingsinstanties en andere rechtshandhavers om samen te werken, onder andere door of op het toepassen van nieuwe technieken en technologie. Experts zullen onderwerpen bespreken die hoog op de internationale politieke agenda staan, zoals corruptie, terrorismefinanciering, 'alternative payment platforms', het 'Dark Web', het toepassen van 'analytics' en het verkennen van de toekomstige risico's nu de internationale informatie-uitwisseling en transparantie steeds meer toeneemt. Waar gaan bijvoorbeeld belastingontduikers straks naar toe?

Ruim 200 deelnemers uit meer dan 60 landen en vanuit internationale organisaties nemen aan deze conferentie deel. Beleidsmakers en experts met verschillende achtergronden zullen aanwezig zijn, van belastingdiensten, douane, opsporingsdiensten, politie, officieren van justitie, andere rechtshandhavingsorganisaties, maar ook ontwikkelingshulp-organisaties en andere internationale platforms die allen gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben financiële misdrijven, in welke vorm dan ook, te bestrijden.

Aansluitend op het Forum on Tax and Crime vindt in een kleiner gezelschap, op 18 september, het Forum of Heads of Tax Crime Investigations plaats.

Categorieën :

Op deze pagina