Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Zes aanhoudingen in onderzoek naar criminele organisatie

Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zijn tussen de 24 en 45 jaar en worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast wordt een aantal verdachten ook verdacht van het plegen van onder andere belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Er zijn negen woningen en een bedrijfspand doorzocht in Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp, Volendam en Emmen. Er is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, horloges, wapens waaronder één vuurwapen. Het voorarrest van de zes mannen is inmiddels opgeheven maar ze blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

De FIOD was in eerste instantie een onderzoek gestart naar belastingfraude. Na een doorzoeking in een ander onderzoek, dat zich richtte op fraude met mondkapjes, bleek dat beide onderzoeken met elkaar te maken hadden en dat er vermoedelijk sprake was van een criminele organisatie. Het onderzoeksteam vermoedt dat verdachten besloten vennootschappen oprichten, al dan niet met een katvanger als aandeelhouder of bestuurder, waarmee op verschillende manieren fraude wordt gepleegd. Na het plegen van de strafbare feiten worden de onderneming overgedragen aan een katvanger die woonachtig is in Bulgarije. Deze medeverdachte ontbindt de ondernemingen vervolgens zo snel mogelijk wegens gebrek aan baten.

Meerdere strafbare feiten

De criminele organisatie pleegde vermoedelijk meerdere strafbare feiten. Zo vermoedt het onderzoeksteam dat er fictieve factuurstromen tussen ondernemingen van verdachten werden opgezet met als doel hoge bedragen aan BTW terug te claimen. De FIOD vermoedt dat hiervoor ook facturen van reguliere bedrijven zijn vervalst en overgelegd aan de Belastingdienst om de BTW-teruggaaf te onderbouwen. Ook droegen de ondernemingen waarschijnlijk geen BTW af. Bovendien verstrekten de verdachten, als een onderneming failliet ging, vermoedelijk opzettelijk geen of onjuiste inlichtingen aan de curator en werd er geen administratie overlegd.

TVL

Er is door een aantal verdachten vermoedelijk ook gefraudeerd met het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die wordt uitgekeerd aan bedrijven die omzetverlies hebben geleden ten gevolge van de Coronapandemie. Verdachten dienden vermoedelijk aanvragen in op naam van ondernemingen die hier niets van wisten. Er werd een bankrekeningnummer van een BV ingevuld om het geld naar toe over te maken. De criminele organisatie had vermoedelijk toegang tot dat rekeningnummer.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Ter informatie!  Belastingfraude

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude met belastingafdrachten werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel netjes aan hun betalingsverplichtingen voldoen en het brengt de maatschappij schade toe. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid.

Ter informatie!  Faillissementsfraude ondermijnt

Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

Ter informatie!  Optreden tegen misbruik coronacrisis

De coronacrisis haalt bij heel veel mensen het beste naar boven. Helaas zien sommigen echter ook kansen voor fraude. Misbruik maken van de coronacrisis is maatschappelijk onacceptabel. De opsporingsdiensten en het OM geven prioriteit aan de bestrijding van misbruik van deze situatie en treden hiertegen op. Indien mogelijk met een snelle interventie gericht op het stoppen hiervan

Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261

Categorie :