Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Voorgenomen wijziging Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie (IMSI-catcher)

Per 17 augustus 2015 is door de Minister van Economische Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens Telecommunicatie in internetconsultatie gezonden. Deze wijziging heeft tot doel de FIOD een zelfstandige wettelijke bevoegdheid te geven om een IMSI-catcher in te zetten ten behoeve van zijn opsporingsonderzoeken.

De inzet van de IMSI-catcher in opsporingsonderzoeken van de FIOD is niet nieuw. Tot op heden was de FIOD voor het gebruik van deze apparatuur echter afhankelijk van de apparatuur en bevoegde medewerkers van de Nationale Politie. Gebleken is dat de beschikbaarheid van de apparatuur en de bevoegde ambtenaren echter niet altijd aansloot bij de behoefte van de FIOD.

Het verkrijgen van de zelfstandige bevoegdheid een IMSI-catcher in te zetten strookt volledig met de uitwerkingen van het regeerbeleid Rutte-Asscher. Hierin is aangegeven dat bijzondere opsporingsdiensten een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestrijding van georganiseerde misdaad waaronder mensenhandel, fraude en witwassen.

De IMSI-catcher kan slechts worden ingezet na nauwe afstemming met het Openbaar Ministerie en door daartoe aangewezen ambtenaren. Deze ambtenaren betrokken bij de inzet van de apparatuur dienen te voldoen aan stringente en in regelgeving vastgestelde kennis -en vaardigheidsvereisten.

Categorie :