Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s

De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van auto’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.

Ongeveer 175 medewerkers van de FIOD en politie doorzochten 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Naast de fysieke en digitale administratie is beslag gelegd op meer dan 500 auto’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Het onderzoek richt zich op vier verschillende autobedrijven. Zij zouden tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren tegen grote sommen contant geld. Vanaf 2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. Zij worden behalve van btw-fraude en valsheid in geschrift ook verdacht van het structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Btw-fraude en valsheid in geschrift bij export

De auto’s die werden verkocht door de autodealers zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Die fictieve bedrijven worden ook wel ‘ploffers’ of ‘missing traders’ genoemd. Ze zouden op naam staan van een zogenaamde katvanger. In werkelijkheid zouden de auto’s rechtstreeks geleverd zijn aan autohandelaren in Duitsland die de auto’s verkochten op de Berlijnse automarkt.

Indien een bedrijf weet of had moeten weten dat hij levert aan een ‘ploffer’ in het buitenland, heeft hij geen recht op toepassing van het nultarief bij export. Als hij dit toch doet, en ook op zijn btw-aangifte vermeldt, is dat strafbaar.

Btw-nadeel

Het btw-nadeel in dit onderzoek wordt berekend op ongeveer 21 miljoen euro. De fiscus gaat dat bedrag naheffen bij de Nederlandse autodealers.

Btw-fraude is maatschappelijk ontwrichtend en ondermijnt het belastingsysteem. Het is concurrentievervalsend en benadeelt niet alleen de eerlijke bedrijven, maar ook de belastingbetaler. Volgens het VAT Action Plan uit 2016 van de Europese Commissie bedraagt de schade van grensoverschrijdende btw-fraude € 50 miljard.

Belastingdienst onderzoekt andere autohandelaren

De Belastingdienst heeft vandaag een aantal andere dealers bezocht en boekenonderzoeken aangekondigd. Hierbij zal onder meer de export van deze bedrijven onderzocht worden. In het verleden hebben diverse autohandelaren al een waarschuwingsbrief van de fiscus ontvangen over de kenmerken van grensoverschrijdende btw-fraude en wat ze kunnen doen om te voorkomen daarbij betrokken te raken.

Fenomeenaanpak

De politie, FIOD, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst doen al enige tijd onderzoek naar de contante verkoop van tweedehandse (lease)auto’s aan buitenlandse autohandelaren. Contante verkopen zijn kwetsbaar voor trade-based money laundering. Het risico is dat op deze wijze grote hoeveelheden contant geld – afkomstig uit de zware georganiseerde criminaliteit – witgewassen worden.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Melden van ongebruikelijke transacties

De FIU https://www.fiu-nederland.nl/ is de instantie waar bijvoorbeeld accountants en financiële dienstverleners maar ook autohandelaren ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wwft. Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie zoals de FIOD of een veiligheidsdienst.

Inlichtingen: Wietske Visser, 06-1860 7761

Categorie :