Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven

Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen door meerdere personen. Naast de verdenking van btw-fraude heeft ISZW een verdenking van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De vermoedelijke fraude vond plaats met behulp van verschillende vennootschappen. De verdachten deden op naam van deze vennootschappen onjuiste aangiften omzetbelasting. Bij de fraude werden door de verdachten ook valse facturen overlegd aan de Belastingdienst om de onjuiste aangiften te onderbouwen. Via de onjuiste aangiften werd ten onrechte voorbelasting teruggevraagd. Het totaalbedrag van de ten onrechte aangevraagde terugbetaling voorbelasting bedraagt zo’n 10 miljoen euro. Doordat niet het volledige bedrag is uitgekeerd bedraagt het vermoedelijke nadeel voor de schatkist ongeveer 1 miljoen euro.

Belastingfraude
Belastingfraude werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel netjes aan hun (belasting)verplichtingen voldoen en het brengt de maatschappij schade toe. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

Voor informatie: Herman Opmeer, 06-1860 1769

Categorie :