Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders

De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

De FIOD heeft deze week een truckhandelaar uit de omgeving van Rotterdam gehoord. Hij wordt verdacht van het niet-melden van een ongebruikelijke transactie met Soedan. Hij leverde 200 trucks die contant betaald werden en dat had gemeld moeten worden, omdat Soedan ten tijde van de transacties op een lijst met risicolanden stond van de FATF.

Niet-melden ongebruikelijke transacties

De andere onderzoeken lopen naar twee goudhandelbedrijven uit Heerhugowaard, een makelaar uit de gemeente Goeree-Overflakkee, een notaris uit Den Haag en een autohandelaar uit de omgeving van Eindhoven.

De notaris wordt verdacht van het niet-melden van een ongebruikelijke transactie bij de aankoop van onroerend goed. Een pand zou betaald zijn met tonnen euro's afkomstig uit Zwitserland. Het geld kwam eerst op rekening van een BV en werd vervolgens via de privérekening van de bestuurder in delen overgemaakt naar de rekening van de Notaris. De autohandelaar zou meerdere ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld. Het vermoeden is dat de auto’s in België verkocht worden, maar omdat in België niet langer meer dan 3000 euro contant betaald mag worden, zou er in Nederland contant afgerekend worden.

Eigenaar goudhandel meteen gedagvaard

De man achter de twee goudhandelaren wordt het niet doen van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties verweten, in meer dan 60 gevallen. Hij is na verhoor meteen gedagvaard voor een zitting op 16 juni 2016 in de rechtbank in Amsterdam. Hij heeft vermoedelijk transacties van hoge bedragen bewust ‘opgeknipt’ in meerdere transacties, om onder de grens voor cliëntenonderzoek van 15.000 euro per transactie te blijven. Onder de 15.000 euro is het doen van cliëntenonderzoek niet verplicht, waardoor kopers anoniem kunnen blijven. De makelaar uit de gemeente Goeree-Overflakkee wordt ook verdacht van het niet doen van cliëntenonderzoek.

Project Niet-Melders

Alle onderzoeken maken deel uit van het ‘niet-melders project’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM). Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) te verbeteren.
Ieder half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de WWFT nakomen.

De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Doelstelling van de witwasbestrijding is de bescherming van de financieel-economische markt.

Categorie :