Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Samenwerking FIOD en TU Delft op het gebied van opsporing digitale en financiële criminaliteit

Onderzoekers en studenten van de TU Delft helpen de FIOD met hun strijd tegen de digitale en financiële misdaad. Na een geslaagde pilot gaat een meerjarig onderzoeksprogramma van start.

In 2018-2019 onderzochten drie TU-afstudeerders binnen een pilotproject het fenomeen dark markets. Ze brachten daarbij de aard en omvang van deze marktplaatsen in kaart en onderzochten wat de FIOD - en in het bijzonder het Financial Advanced Cybercrime Team (FACT) - er aan kunnen doen. Ze ontwikkelden onder andere een methode om de omzet van verkopers nauwkeurig te berekenen, zodat de FIOD crimineel vermogen wetenschappelijk onderbouwd kan ontnemen. Een andere methode helpt mee om centrale spelers op deze markten te identificeren, wat bijdraagt aan het effectief en efficiënt opsporen van facilitators – bijvoorbeeld witwasdienstverleners.

Gezamenlijke onderzoeksagenda

Vanuit een gedeeld perspectief ‘evidence based financial cybercrime policing’ hebben de TU Delft en de FIOD nu een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld. Onderzoekers en studenten van de TU Delft krijgen een vaste plek bij de FIOD, waardoor zowel volgens de veiligheidsvoorschriften van de FIOD, als met wetenschappelijke standaarden gewerkt kan worden aan het gezamenlijke onderzoeksproject.

Datagedreven onderzoek

Rolf van Wegberg, postdoc aan de TU Delft en projectleider, is trots op deze innovatieve samenwerking. ‘We brengen in dit project twee werelden bij elkaar: de wetenschap dichter bij de opsporing, maar tegelijkertijd ook technische studenten bij de FIOD. Daarnaast kunnen we bouwen aan een gezamenlijk doel. Normaliter werkt iedere student aan zijn of haar eigen project. Nu werken we aan een datagedreven onderzoeksprogramma waarin meerdere afstudeerders tegelijk worden ingebed bij de FIOD. Hun werk brengt de wetenschap verder, maar vergroot tegelijkertijd de operationele slagkracht van de FIOD door concreet toepasbare methoden en technieken.’

Evidence-based opsporing

Terry Hartsinck, teamleider FACT bij de FIOD, is eveneens blij met de intensievere samenwerking. ‘Binnen de FIOD is grote behoefte aan technisch talent. We werken ook al langere tijd met afstudeerders, maar niet structureel op dit thema over langere tijd. Met deze samenwerking halen we de wetenschap letterlijk in huis. Door de onderzoekers in de organisatie op te nemen, kunnen we samen werken aan ons gedeelde doel: het effectief en efficiënt opsporen van financial cybercrime. Het is mooi om te zien hoe de eerste resultaten nu al met succes worden toegepast in de opsporingspraktijk.’

Een tweede lichting afstudeerders van de TU Delft is in februari 2020 gestart bij het FACT van de FIOD.

Programma FIOD Science

Sinds 2017 zoekt de FIOD – onder de noemer FIOD Science – de samenwerking met hogescholen, universiteiten en kennisinstituten om nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen in te zetten voor een effectievere opsporing. Samenwerkingsverbanden zijn er op de strategische thema’s “grote fenomenen”, “opsporen met effect & impact” en “(op)sporen in een digitale wereld”. De samenwerking tussen FIOD en TU Delft is een mooi voorbeeld van het laatste thema.

Informatie:
TU Delft, Roy Meijer, Adviseur wetenschapscommunicatie, 015-278 1751
FIOD, Adriaan Ros, persvoorlichter, 06-1830 4204

Categorie :