Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Samenwerking binnen J5 steeds effectiever en operationeler

De directeuren van vijf internationale fiscale opsporingsdiensten hebben elkaar deze week in Washington DC ontmoet. Dit was ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de J5 en om de resultaten van het eerste jaar bekend te maken. De bijeenkomst viel samen met een cybertraining die door de Verenigde Staten en de Wereldbank werd gehost.

De J5 bestaat uit de directeuren van de Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) en het Australian Taxation Office (ATO), de Canada Revenue Agency (CRA), de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC), en de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI). Het operationele samenwerkingsverband is gestart om de samenwerking te versterken bij de bestrijding van internationale en grensoverschrijdende fiscale criminaliteit en witwassen.

De J5 is betrokken bij meer dan 50 onderzoeken naar internationale facilitators van belastingontduiking waarbij meer dan twee J5-partners betrokken zijn. De diensten werken ook samen aan onderzoeken op het gebied van witwassen en belastingfraude en -ontduiking. Daarnaast hebben er al honderden uitwisselingen van gegevens tussen de J5-partners plaatsgevonden. In het afgelopen jaar zijn tussen de verschillende landen meer gegevens uitgewisseld dan in de voorgaande 10 jaar bij elkaar.

Iedere J5-partner heeft verschillende vaardigheden ingezet om de effectiviteit en het succes van de J5 te bevorderen. De J5-partners hebben binnen bestaande wetten en verdragen informatie gedeeld om nieuwe zaken te kunnen starten en lopende zaken versneld te kunnen uitwerken en de tijd die aan zaken wordt besteed, terug te dringen.

“Ik ben tevreden over de voortgang die de J5 sinds de oprichting vorig jaar in verschillende belangrijke gezamenlijke onderzoeken heeft geboekt,” verklaarde Will Day, Deputy Commissioner, ATO. “De gezamenlijke inlichtingen die via de J5 beschikbaar zijn, zijn zeer belangrijk voor ons bij het aanpakken van fiscale criminaliteit, zowel in Australië als daarbuiten.”

“Fiscale delicten worden nog steeds geraffineerder en complexer, daarom is het zeer belangrijk dat we met onze internationale partners samenwerken om belastingontduiking te bestrijden,” aldus Stephane Bonin, Director General, CRA. “Na 1 jaar met de J5 te hebben gewerkt, zijn we nu allemaal beter toegerust om samen acties uit te voeren ter bestrijding van diegenen die internationale fiscale delicten en witwassen begaan, bevorderen en faciliteren. Wij zullen gezamenlijk het net rondom diegenen die fiscale wetten overtreden nauwer aan blijven halen, en ervoor zorgen dat zij de gevolgen van hun handelingen zullen ondergaan.”

“De samenwerking tussen de J5-landen wordt steeds effectiever en operationeler,” zei Hans van der Vlist, directeur van de FIOD. “Twee weken geleden hebben we een belangrijke online mixer voor cryptovaluta offline gehaald. De FIOD is de inbeslaggenomen data nu aan het analyseren. Wij verwachten goede aanknopingspunten te vinden voor onderzoeken in J5-landen. Een ander voorbeeld is het FCInet matchingsysteem dat ons zal helpen bij de bestrijding van grensoverschrijdende fiscale en financiële criminaliteit.”

“Toen we de J5 lanceerden wilden we duidelijk onze gecombineerde bevoegdheden en expertise gebruiken om het net rond offshore belastingontduikers, internationale criminele organisaties en degenen die hen helpen, te sluiten” vertelde Simon York, Director HMRC Fraud Investigation Service. “In slechts 12 maanden heeft het net zich gesloten met achttien vermoedelijk facilitators in het zicht en nog eens 50 zaken in de pijplijn. Dit is een voortzetting van de werkzaamheden waarmee HMRC vanaf 2010 mer dan £ 2,9 miljard van offshore belastingontduikers heeft binnengehaald. Onze boodschap blijft duidelijk – hoe veilig jullie ook denken te zijn, de J5 drijft jullie steeds verder in het nauw.”

“Ik ben bijzonder trots op hetgeen we hebben bereikt in slechts één jaar tijd sinds de oprichting van de J5,” zei Don Fort, Chief IRS-CI.  “Elk land kwam met zijn eigen verwachtingen en uitdagingen die moesten worden overwonnen zodat we allemaal onze doelen konden behalen. We hebben innovatieve manieren ontdekt om deze problemen aan te pakken, obstakels weg te nemen en processen te ontwikkelen die van de som van al onze delen een veel efficiëntere en succesvolle organisatie maken. Dit zijn slechte tijden voor belastingcriminelen — jullie dagen zijn geteld.”

Naast de werkzaamheden op het gebied van facilitators en virtuele valuta heeft de J5 zich ook gericht op tools en platforms die ieder land in staat stellen op een meer georganiseerde wijze informatie met elkaar te delen. FCInet is zo’n platform waar ieder land in heeft geïnvesteerd om dat doel te bereiken. FCInet is een gedecentraliseerd virtueel computernetwerk dat diensten in staat stelt data anoniem te vergelijken, te analyseren en uit te wisselen. Het helpt gebruikers de juiste informatie realtime te verkrijgen en stelt diensten uit verschillende landen in staat samen te werken, waarbij elkaars autonomie gerespecteerd wordt. Organisaties kunnen gezamenlijk informatie koppelen, zonder dat het nodig is data of het beheer aan een centrale database over te dragen.

Offshore belastingontduiking is een internationale kwestie die van invloed is op meer dan alleen de J5-landen en om internationale oplossingen vraagt. Gezamenlijk hebben de J5- landen de stap gezet om internationaal een omwenteling in transparantie teweeg te brengen. Als gevolg van hun operationele inzet op dit gebied, maken de J5-landen het moeilijker voor mensen om belasting te ontduiken door hun geld in het buitenland te verbergen.

De cyber training deze week werd gehost door IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) in samenwerking met de Wereldbank. Het evenement bracht meer dan 120 internationale rechtshandhavingspartners uit meer dan 20 landen bijeen om opkomende gebieden die worden geassocieerd met cybercrime aan te pakken. De laatste jaren is IRS-CI leider geweest in cybercriminaliteit en de wereldwijde onderzoeksactiviteiten. Er zijn cursussen verzorgd over virtuele valuta, blockchain en het darkweb. Daarnaast werden zaken van IRS-CI special agents en leden van de J5 werkgroep gepresenteerd. De laatste cursusdag bestond uit vervolgcursussen in het opsporen van cryptovaluta en open source intelligence.

Voor meer informatie over de J5, zie www.irs.gov/J5.

Inlichtingen: Adriaan Ros, m. 06-1830 4204

Categorie :