Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het FCInet-netwerk zijn aangesloten.

Wat is FCInet?

FCInet staat voor Financial and Criminal Investigations Network. Het is een niet-commercieel (door de overheid ontwikkeld) gedecentraliseerd computersysteem waarmee opsporingsdienstenuit verschillende landen kunnen samenwerken, met respect voor elkaars lokale autonomie. Met FCInet kunnen opsporingsorganisaties gezamenlijk informatie koppelen zonder dat gegevens of controle aan een centrale database of autoriteit hoeven te worden overgedragen, en zonder onrechtmatige inbreuk op de privacy.

FCInet wordt in verschillende domeinen uitgerold: het internationale domein van de rechtshandhaving, het internationale domein van belastingdiensten en het binnenlandse domein. Elk domein is technisch gescheiden en handelt binnen zijn eigen wettelijk kader zonder gehinderd te worden door beperkingen van de andere domeinen.

FCInet wordt uitgerold om samenwerking mogelijk te maken tussen opsporingsorganisaties en belastingdiensten zowel nationaal als internationaal.  

Pilot Verenigd Koninkrijk

In de pilot is gematcht op data afkomstig uit opsporingsonderzoeken die gedraaid worden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze pilot was een succes. Doelstelling was om als partners ervaring op te doen met operationele data. We hebben gekozen voor een kleine dataset en daaruit zijn vijf matches gekomen die via Interpol gecheckt gaan worden met het Verenigd Koninkrijk.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61

Categorie :