Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ondermijning

Criminaliteit kan de samenleving ondermijnen. Denk aan het witwassen van crimineel geld. Of corruptie waarbij personen worden omgekocht. Samen met andere organisaties pakt de FIOD criminele netwerken aan om ondermijning tegen te gaan.

Wat is ondermijning?

Ondermijning ontstaat wanneer criminaliteit de samenleving gebruikt en beïnvloedt. Denk daarbij aan:

 • Frauderen met vastgoed, overheidssubsidies of aandelen.
 • Eigenaren of verhuurders die panden (laten) gebruiken voor bijvoorbeeld de productie van drugs of handel in wapens.
 • Huisjes op vakantieparken die criminelen misbruiken voor bijvoorbeeld illegale prostitutie of drugshandel.
 • Banken, verzekeraars of financieel adviseurs die helpen bij het witwassen van geld om daarmee de illegale herkomst te verbergen.

Onderwereld en bovenwereld verweven

Bij ondermijning is vaak ook sprake van omkoping of afpersing. Criminelen ondergraven daarmee het gezag van ambtenaren en bestuurders. Ook kan iemand bijvoorbeeld onder druk worden gezet om een lading drugs door te laten. Hierdoor vervagen normen en waarden in de samenleving. Ook verslechtert de leefbaarheid en veiligheid doordat boven- en onderwereld met elkaar verweven raken.

Aanpak FIOD tegen ondermijning

De FIOD werkt met veel verschillende organisaties samen om ondermijning tegen te gaan. Zo ook in het landelijk Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Hierin werken honderden experts van 6 organisaties samen om criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen te verstoren. Naast de FIOD zijn dat:

 • Belastingdienst
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee
 • Nationale Politie
 • Openbaar Ministerie (OM)

De FIOD richt zich op:

 • geldstromen verbonden aan ondermijnende criminaliteit;
 • herkennen van patronen in (financiële) gegevens;
 • opsporen van de criminelen die crimineel vermogen willen gebruiken in de samenleving.

Het uiteindelijke doel is: crimineel vermogen opsporen en afpakken zodat criminaliteit niet loont.

Melden ongebruikelijke geldtransactie

Meldplichtige instellingen en beroepen moeten ongebruikelijke geldtransacties melden bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). De FIU-Nederland deelt die informatie onder meer met de Nationale Politie en de FIOD.

Fraude melden

Wilt u fraude melden? Gebruik dan het online formulier fraude melden van de FIOD. Als u dat wil, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hebt u uw contactgegevens aan ons doorgegeven? Dan nemen we alleen contact met u op als we nog vragen hebben.