Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Faillissementsfraude

Elk jaar gaan in Nederland duizenden bedrijven failliet. Vaak door financiële problemen. Sommige bedrijven gaan met opzet failliet. Leveranciers, klanten of andere schuldeisers zijn dan hun geld kwijt. De FIOD onderzoekt meldingen van allerlei soorten faillissementsfraude.  

Wat is faillissementsfraude?

Sommige ondernemers plegen bij, voor of tijdens een faillissement handelingen die nadeel opleveren voor de schuldeisers. Ze sluizen bijvoorbeeld vlak voor een faillissement geld weg naar bankrekeningen die buiten het bereik zijn van de curator. Dit is meestal een door de rechtbank aangewezen advocaat. De curator zorgt dat schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Door faillissementsfraude kunnen bijvoorbeeld leveranciers en personeel niet meer betaald worden. Deze fraude zorgt daarmee voor veel schade. Naar schatting honderden miljoenen tot meer dan een miljard euro per jaar.

Soorten faillissementsfraude

Er zijn veel soorten faillissementsfraude. Zoals:

  • Onttrekken van activa: door bijvoorbeeld vlak voor een faillissement auto's, machines of andere waardevolle spullen weg te halen. Of vlak voor een faillissement geld over te maken naar privérekeningen buiten het bereik van de curator.
  • Bevoordeling van schuldeisers: door alleen bepaalde schuldeisers te betalen. Daardoor blijft er geen geld over voor andere schuldeisers.
  • Niet voldoen aan administratieplicht of inlichtingenplicht: bijvoorbeeld wanneer een ondernemer geen boekhouding heeft bijgehouden of die niet aan de curator geeft.

Wat doet de FIOD tegen faillissementsfraude?

De FIOD onderzoekt faillissementsfraude vaak na een melding van een curator. Of naar aanleiding van berichten in de media of in samenwerking met de Belastingdienst. De FIOD kan panden doorzoeken, personen aanhouden en bezittingen in beslagnemen. Met de opbrengst kunnen schuldeisers worden betaald.

Hiervoor werkt de FIOD samen met andere verschillende instanties. Zoals:

  • Openbaar Ministerie (OM)
  • Nationale Politie
  • Kamer van Koophandel (KvK)
  • banken en kredietinstellingen
  • ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Fraude melden

Wilt u fraude melden? Gebruik dan het online formulier fraude melden van de FIOD. Als u dat wilt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Heeft u uw contactgegevens aan ons doorgegeven? Dan nemen we enkel contact met u op als we nog vragen hebben. Vanwege onze geheimhoudingsplicht kunnen we geen mededelingen doen over de behandeling van uw melding.