Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Accijnsfraude

Accijns is een belasting op producten zoals alcohol, brandstof en tabak. Als makers en verkopers van deze producten geen accijns betalen is er sprake van accijnsfraude. Hierdoor benadelen ze ook eerlijke handelaren. Een vorm van accijnsfraude is de illegale handel in tabaksproducten. De FIOD bestrijdt samen met de Douane en Nationale Politie de illegale handel in tabaksproducten.

Wat is accijnsfraude met sigaretten?

Bij alle sigaretten, sigaren en pijptabak zit accijns inbegrepen in de prijs die consumenten betalen. Verkoopt iemand sigaretten voor een lage prijs op een ongebruikelijke plek? Dan is waarschijnlijk sprake van accijnsfraude.

Misgelopen inkomsten en slechte arbeidsomstandigheden

Het ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf. De handel in illegale sigaretten benadeelt legale verkopers. Ook loopt de Nederlandse schatkist miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. Bij de productie van illegale sigaretten kan ook sprake zijn van slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemers. De kwaliteit van illegale sigaretten is niet gecontroleerd.

Wat doet de FIOD tegen sigarettenfraude?

Criminelen verdienen veel geld met de illegale productie van en de illegale handel in tabaksproducten. Het Combiteam SMOKE onderzoekt en analyseert geldstromen en de logistieke keten rondom tabaksfraude. Het team is een samenwerkingsverband tussen:

 • FIOD
 • Douane
 • Openbaar Ministerie (OM)

Ook binnen Europa werkt de FIOD samen. Onder andere met instanties als:

 • Europol
 • Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
 • European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)

Sigarettenfraude herkennen

Fraude met sigaretten kunt u onder meer herkennen aan:

 • (veel) te lage prijs;
 • verpakking wijkt af van originele verpakking;
 • afwijkend verkooppunt: zoals een garage of een verdachte webwinkel;
 • Nederlands accijnszegel ontbreekt op verpakking;
 • gezondheidswaarschuwing in het Nederlands ontbreekt.

Wat is accijnsfraude met sigaretten?

Bij alle sigaretten, sigaren en pijptabak zit accijns inbegrepen in de prijs die consumenten betalen. Verkoopt iemand sigaretten voor een lage prijs op een ongebruikelijke plek? Dan is waarschijnlijk sprake van accijnsfraude.

Misgelopen inkomsten en slechte arbeidsomstandigheden

Het ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf. De handel in illegale sigaretten benadeelt legale verkopers. Ook loopt de Nederlandse schatkist miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. Bij de productie van illegale sigaretten kan ook sprake zijn van slechte arbeidsomstandigheden voor de werknemers. De kwaliteit van illegale sigaretten is niet gecontroleerd.

Wat doet de FIOD tegen sigarettenfraude?

Criminelen verdienen veel geld met de illegale productie van en de illegale handel in tabaksproducten. Het Combiteam SMOKE onderzoekt en analyseert geldstromen en de logistieke keten rondom tabaksfraude. Het team is een samenwerkingsverband tussen:

 • FIOD
 • Douane
 • Openbaar Ministerie (OM)

Ook binnen Europa werkt de FIOD samen. Onder andere met instanties als:

 • Europol
 • Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
 • European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)

Sigarettenfraude herkennen

Fraude met sigaretten kunt u onder meer herkennen aan:

 • (veel) te lage prijs;
 • verpakking wijkt af van originele verpakking;
 • afwijkend verkooppunt: zoals een garage of een verdachte webwinkel;
 • Nederlands accijnszegel ontbreekt op verpakking;
 • gezondheidswaarschuwing in het Nederlands ontbreekt.

Accijnsfraude melden bij Douane

Vermoedt u fraude met sigaretten, alcohol of brandstof? Meld dit dan bij het Meldpunt Accijnsfraude van de Douane. De Douane kan de informatie delen met de FIOD en andere instanties.

Op deze pagina