Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Onderzoek naar fraude met sociale premies

Op 30 juni heeft de FIOD een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijke onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrift. Een 64-jarige man uit Middelburg wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse Staat ruim 1,3 miljoen euro aan sociale premies misgelopen.

Na bevindingen van de Belastingdienst tijdens de controle van aangiften loonheffing is de FIOD een onderzoek gestart. Het vermoeden was dat de aangiften loonheffing onjuist waren en werden onderbouwd met valse verklaringen. Hierdoor werden te weinig sociale premies in Nederland geheven.

Het gaat om een uitzendbureau in een EU-land dat EU-werknemers detacheerde aan een Nederlandse onderneming. Als een werknemer maximaal twee jaar wordt gedetacheerd aan een ander EU-land, blijft hij in beginsel sociaal verzekerd in het land van herkomst en hoeven in Nederland geen sociale premies te worden afgedragen. Daarvoor moet de werknemer wel een A1-verklaring aanvragen in zijn land van herkomst. Het vermoeden is dat deze A1-verklaringen nooit zijn aangevraagd, maar door de werkgever valselijk zijn opgemaakt met als doel geen premies voor de sociale zekerheid op het loon van de werknemers te hoeven inhouden en af te dragen aan de Belastingdienst in Nederland. Mogelijk zijn deze valse exemplaren gebruikt ter onderbouwing van de aangiften loonheffing.

De FIOD vermoedt dat deze constructie speciaal is opgezet, zodat de verdachte man goedkopere arbeidskrachten in Nederland kon leveren en daarmee een economisch en fiscaal voordeel behaalde. De verdachte gaf leiding aan de vennootschappen en gaf vermoedelijk ook opdracht voor de fraude.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude met belastingafdrachten werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel netjes aan hun betalingsverplichtingen voldoen en het brengt de maatschappij schade toe. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61

Categorie :