Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Onderzoek naar corruptie via overpricing

De FIOD heeft op 6 november een 64-jarige man uit de gemeente Waalwijk aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Zijn woning en twee panden in Putten en Waalwijk zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het vermoeden bestaat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie via zogenoemde overpricing. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift.

Het onderzoek is gestart na een melding van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Vermoedelijk heeft de man het bedrijf, waarvoor hij werkzaam was, voor een levering van goederen een hogere prijs laten betalen dan de leverancier heeft geoffreerd. De verdenking is dat de verdachte via een factuur een vergoeding aan de leverancier in rekening heeft gebracht om het verschil tussen de afgesproken prijs en de (hogere) betaalde prijs te compenseren. Zo zou hij persoonlijk voordeel hebben gehad van de overpricing ten koste van het bedrijf waarvoor hij werkte.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Ter informatie!  Aanpak corruptie prioriteit

Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen. Corruptiebestrijding is belangrijk omdat corruptie het vertrouwen van burgers in eerlijke handel ondermijnt en concurrentievervalsend werkt. Uiteindelijk betalen de klanten te veel voor producten en diensten, omdat de kosten voor corruptie terugverdiend moeten worden.

Ter informatie!  Melden van ongebruikelijke transacties

De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer banken, accountants, belastingadviseurs en trustkantoren ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een ongebruikelijke transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.

Ter informatie!  Contact

Heeft u kennis van soortgelijke afspraken of concrete vermoedens dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling en omkoping? Wilt u hierover spreken bij de FIOD onder de onder voorwaarde dat uw naam en die van uw bedrijf NIET naar voren komt in een (straf)dossier? Dan kunt u contact opnemen met de human intelligence afdeling van het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD, te bereiken onder telefoonnummer: 0031-(0)88 155 16 61 (24/7 bereikbaar).

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl


Categorie :