Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Onderzoek naar belastingfraude

Op 13 december heeft de FIOD twee mannen (40 en 46 jaar) uit Nederland aangehouden op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrift en verduistering. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie, computers, telefoons en contant geld.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Beide mannen zijn bestuurslid van een vereniging, handelend als een juridisch kantoor dat adviezen verstrekt aan haar leden over aftrek van giften in aangiftes inkomstenbelasting. Die adviezen hebben vermoedelijk geleid tot het indienen van meerdere onjuiste aangiften inkomstenbelasting en onjuiste verzoeken om ambtshalve vermindering voor en door belastingplichtigen. Daarin wordt aftrek geclaimd van zogenaamde “giften” die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om betaalde belastingen (aan de Belastingdienst, gemeentes en waterschappen), betaalde verkeersboetes (aan het CJIB), betaalde huur (aan woningbouwcorporaties) en betalingen voor gas, water en licht. Het gaat volgens de Belastingdienst om honderden aangiften, verzoeken en bezwaren, zowel over belastingjaar 2021 als ook over de vier voorgaande belastingjaren (2017-2020). Het verwijt is tevens dat de twee verdachten ook zelf onterechte giftenaftrek in eigen aangiften inkomstenbelasting hebben opgevoerd.

De adviezen van de vereniging waren niet gratis. Tegen betaling van contributie kunnen mensen lid worden van de vereniging en juridisch advies krijgen. Het lijkt erop dat, indien er op basis van dit advies een teruggaaf ontvangen werd door een lid, een deel daarvan afgedragen moest worden aan de vereniging. De FIOD vermoedt dat in korte tijd een groot deel van de door de vereniging ontvangen gelden contant is opgenomen van de bankrekening. Onderzoek moet uitwijzen wat er met dit geld is gebeurd.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Ter informatie!  Belastingfraude kan systeem ondermijnen

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt. Indien er bij de fraude zogenaamde ‘facilitators’ zijn betrokken, zoals een juridisch advieskantoor, kan dat een extra overweging zijn bij het starten van een strafrechtelijk onderzoek.

Ter informatie!  Gewetensnood/psychische nood?

Mogelijk bevinden zich onder de leden mensen die inmiddels met ernstige financiële problemen kampen. Mocht u in uw eigen aangifte inkomstenbelasting een onterechte giftenaftrek aan de Staat hebben geclaimd met behulp van, of op advies van een juridisch kantoor en mocht u zich nu zorgen maken om de (financiële) gevolgen hiervan, dan kunt u mailen naar het volgende e-mailadres: gewetensnoodgiftenaftrek@belastingdienst.nl met een korte toelichting over uw situatie.

Categorie :

Op deze pagina