Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Mannen verdacht van omkoping bij verkoop perceel

De FIOD heeft op dinsdag 10 oktober twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar omkoping. De verdachten van 62 en 38 jaar uit de gemeente Velsen zijn na hun aanhouding overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. Ze worden verdacht van niet-ambtelijke omkoping en feitelijk leiding geven aan een vennootschap waarmee de omkoping heeft plaatsgevonden. Twee woningen in de gemeente Velsen en een bedrijfspand in Heemstede zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en cryptovaluta. De verdachten zijn na verhoor heengezonden.

Het strafrechtelijke onderzoek startte na een melding van een verdachte transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De 62-jarige verdachte tekende een koopbevestiging voor de aankoop van een perceel. Ongeveer drie maanden na de voorlopige aankoop richtte beide verdachten een structuur van meerdere vennootschappen op. Het perceel werd vervolgens juridisch geleverd aan één van de vennootschappen voor een verkoopprijs van 4,9 miljoen euro. De aankoop werd gefinancierd met de verkoop van aandelen van een andere vennootschap van verdachten. Een dag later werden deze aandelen, inclusief perceel, verkocht voor 5,5 miljoen euro aan een derde partij, de werkgever van de 38-jarige man. Aan deze verkoop verdienden de verdachten 1,4 miljoen euro.

Uit onderzoek kwam naar voren gekomen dat de 38-jarige verdachte zijn betrokkenheid bij de koop en verkoop van het perceel verborgen wilde houden voor zijn toenmalig werkgever. De verdachte probeerde tijdens de onderhandelingsfase invloed uit te oefenen op de kopende partij. De 62-jarige verdachte ontving instructies van zijn medeverdachte hoe te handelen tijdens de onderhandelingen. Volgens het onderzoeksteam levert bovenstaande feiten een verdenking van niet-ambtelijke corruptie op.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Ter informatie!  Corruptie ondermijnt de samenleving

Corruptie en daaraan gerelateerde strafbare feiten zijn ernstig vanwege het ondermijnende en corrumperende karakter op de samenleving. Er berust verantwoordelijkheid bij werkgevers om het compliance beleid op orde te hebben. het Openbaar Ministerie start bij een vermoeden van corruptie een strafrechtelijk onderzoek. Corruptie zorgt voor concurrentievervalsing en het vormt een ernstige aantasting van de integriteit.

Ter informatie!  Melden van ongebruikelijke transacties

De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl

Categorie :