Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Landen slaan handen ineen bij aanpak verhuld vermogen in buitenland

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij een Zwitserse bank. Ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk lopen strafrechtelijke onderzoeken.

De FIOD doorzocht gisteren op een internationaal gecoördineerde actiedag woningen van zwartspaarders en nam administratie in beslag bij de Zwitserse bank. Ook in de andere Europese landen en Australië vonden acties plaats. De zwartspaarders die onderwerp van onderzoek zijn in de verschillende landen hebben allen het geld gestald bij dezelfde Zwitserse bank.

Eurojust ondersteunt de coördinatie van de acties in de verschillende landen. Door de gelijktijdige en gecoördineerde acties laten de deelnemende landen zien dat ze gezamenlijk optreden tegen dit soort fraude. Internationale samenwerking is belangrijk, omdat er vaak landsgrenzen worden overschreden bij het opzetten van verhullende constructies. De komende tijd zal de internationale samenwerking verder geïntensiveerd worden. Er wordt ook gekeken naar de rol die eventuele dienstverleners hebben gespeeld.
De FIOD heeft gisteren twee vermoedelijke zwartspaarders aangehouden en 2 verdachten worden verhoord. In woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en gemeente Venlo is administratie in beslag genomen en beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, een luxe auto, tientallen schilderijen, juwelen en een goudstaaf. De FIOD beschikt over de gegevens van duizenden rekeninghouders. De komende weken volgen nog meer acties.

Belastingfraude ondermijnt

Verhullende constructies ontwrichten de maatschappij. Door jarenlang geen belasting te betalen over vermogen in het buitenland wordt de samenleving als geheel financieel benadeeld. Anderen moeten hiervoor opdraaien. Fraude kan het belastingsysteem ondermijnen. Daarnaast is de herkomst van de gelden die worden aangehouden op rekeningen in het buitenland vaak moeilijk te controleren. De kans is dat de gelden uit misdaad verkregen zijn. Het moet voorkomen worden dat crimineel verdiende gelden in de bovenwereld terecht komen en kunnen worden gebruikt alsof ze legaal verkregen zijn. Het witwassen van crimineel verkregen gelden is strafbaar en werkt corrumperend.

Buitenlands vermogen melden bij Belastingdienst

De opsporingsdiensten, het OM en de Belastingdienst willen verhullende constructies in het buitenland integraal aanpakken. Alle belastingplichtigen moeten hun vermogen correct aangeven bij de Belastingdienst, zodat de dienst kan heffen op basis van het vermogen dat mensen bezitten.

De kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden, door gegevens die via tipgevers en groepsverzoeken worden verkregen, slimme gegevenskoppeling en ander soort onderzoek zoals het debet-creditcardonderzoek en belastingplichtigen die zich vrijwillig melden, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Ook internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim maken dat de kans steeds groter is dat zwartspaarders tegen de lamp lopen.

De afgelopen jaren hebben veel mensen vrijwillig hun buitenlands vermogen gemeld. Dit kan nog steeds bij de Belastingdienst. Als zogenaamde zwartspaarders zich vrijwillig melden bedraagt de boete 120%. Bij niet vrijwillig melden bedraagt de boete maximaal 300%. Daarnaast kan eenieder die zijn buitenlands vermogen niet opgeeft onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden.

Categorie :

Op deze pagina