Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

J5-landen organiseren "Challenge" gericht op FINtech-bedrijven

De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) hebben deze week onderzoekers, cryptovaluta-deskundigen en datawetenschappers samengebracht in een gecoördineerde poging om personen en organisaties op te sporen die zich overal ter wereld schuldig maken aan belastingmisdrijven.

Het evenement, bekend als 'The Challenge', omvat deskundigen uit elk land met als missie het optimaliseren van gegevens uit een verscheidenheid aan open en onderzoeksbronnen die voor elk land beschikbaar zijn, waaronder informatie over offshore accounts. Met behulp van verschillende analytische tools werden leden van elk land in teams ingedeeld en belast met het genereren van leads en het vinden van overtreders van belastingwetgeving met behulp van cryptovaluta op basis van de nieuwe gegevens die hen via de Challenge ter beschikking stonden. Door binnen bestaande verdragen te werken, werden real datasets van elk land gebruikt om verbanden te leggen waar de huidige individuele inspanningen jaren zouden kosten om diezelfde verbanden te leggen.

De Challenge werd in 2018 voor het eerst georganiseerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in Utrecht en bracht vooraanstaande datawetenschappers, technologiedeskundigen en onderzoekers uit alle J5-landen samen in een gecoördineerde poging om diegenen op te sporen die hun brood verdienen met het faciliteren en mogelijk maken van internationale belastingcriminaliteit. Het jaar daarop organiseerde de VS een tweede "Challenge" in Los Angeles, gericht op cryptovaluta.

"Hoewel aan deze evenementen veel voorbereiding voorafgaat, zijn de Challenges voor ons geenszins een repetitie", aldus Jim Lee, hoofd van de IRS Criminal Investigation.  "Zoals de afgelopen jaren is gebleken, resulteren deze Challenges in echte handhavingsacties van de J5. Ze zijn een gelegenheid om informatie te blijven delen en leads verder te ontwikkelen, maar ze geven ook een impuls aan onderzoeken. Ik verwacht dat we in de komende maanden en jaren resultaten van deze Challenge zullen zien."

Dit jaar richtte de Challenge zich op financiële technologiebedrijven (FINtech). FINtech-bedrijven bedenken nieuwe en innovatieve financiële oplossingen, voornamelijk gebruikmakend van de digitale mogelijkheden die het internet biedt. Veel FINtech-bedrijven ontwikkelen en brengen nieuwe financiële producten en betalingsmogelijkheden op de markt, zoals cryptovaluta, betaalplatformen zoals PayPal, crowdfunding leningen, en verzekeringen. Met deze producten concurreren FINtech-bedrijven met grote traditionele financiële instituten zoals banken en verzekeringsmaatschappijen en zijn winsten van miljarden dollars niet ongebruikelijk.

"In een snel veranderende digitale wereld moet ook de J5 zich aanpassen en veranderen", aldus Niels Obbink, algemeen directeur van de FIOD. "Tijdens deze Challenge hebben experts hard gewerkt aan de juridische mogelijkheden die landen hebben om J5-onderzoeken te starten, gericht op FINtech-bedrijven."

Veel FINtech-bedrijven hebben compliancevoorschriften vastgesteld en werken samen met overheden en rechtshandhavingsinstanties om financiële criminaliteit te verbieden. Echter, door het online karakter van de producten, de nieuwigheid en het gebrek aan regelgeving en compliance op sommige gebieden, kan de FINtech-sector door belastingontwijkers en witwassers worden gebruikt om misdrijven te plegen.

Alle FINtech-bedrijven hebben één eigenschap gemeen: zij handelen in immateriële online activa en diensten. Door dat immateriële karakter kunnen ze vanuit de hele wereld handelen, slechts beperkt door de beschikbaarheid van internet. Overheidsregulering inzake cryptovaluta en financiële diensten heeft geleid tot de noodzaak voor FINtech-bedrijven om een fysieke aanwezigheid in bepaalde landen of gebieden te hebben.

Dit jaar werd de J5 Challenge virtueel gehouden vanwege de COVID-19 pandemie. Hoewel internationale samenwerking van deze omvang baat heeft bij persoonlijke interactie, was het team in staat om via virtuele platforms onderling te communiceren. Vanwege het virtuele karakter van het evenement en de tijdsverschillen tussen de landen, werd de Challenge in meerdere fasen opgesplitst. In de eerste fase van de Challenge bespraken de juridische deskundigen van de vijf landen de fiscale, compliance- en strafrechtelijke mogelijkheden die elk land had met betrekking tot FINtech-bedrijven. In de tweede fase stelden de vijf landen een lijst op van specifieke bedrijven waar aanwijzingen voor crimineel gedrag waren. Aan het einde van de Challenge heeft elk land specifieke bedrijven aangewezen die deel zullen uitmaken van hun onderzoek.

De Challenge van dit jaar volgde op een virtuele bijeenkomst in februari van de vijf J5-Chiefs, waar elk land zijn commitment aan de organisatie herhaalde en enthousiasme toonde over de verwachte operationele resultaten. Begin maart werden de Chief Executive Officer en een vennoot van Sky Global aangeklaagd op beschuldiging van deelneming aan een criminele onderneming die de transnationale invoer en distributie van verdovende middelen vergemakkelijkte door de verkoop en service van gecodeerde communicatieapparatuur. Eerder deze week werd door een federale grand jury in Brooklyn een aanklacht van tien punten ingediend waarin Jason Peltz werd beschuldigd van onder meer effectenfraude, witwassen, belastingontduiking en een reeks andere misdrijven. Aan beide zaken werd gewerkt onder de paraplu van de J5.

De J5 werd in 2018 gevormd na een oproep van de Taskforce on Tax Crime van de OESO en heeft samengewerkt om informatie te verzamelen, inlichtingen te delen en gecoördineerde operaties uit te voeren, waardoor elk land aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen transnationale belastingcriminaliteit.  De J5 omvat de Australian Taxation Office (ATO), de Canadian Revenue Agency (CRA), de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) uit het Verenigd Koninkrijk en de Internal Revenue Service Criminal Investigation Division (IRS-CI) uit de VS.

Meer informatie over de J5 is te vinden op de website van de IRS.

Alleen voor de pers:
Voor aanvullende vragen is op donderdag 25 maart om 18.00 uur een perscall met de deelnemende landen. Aanmelden kan door een WhatsApp-berichtje te sturen naar Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61, waarna u gegevens ontvangt.

Categorie :