Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In aanraking met de FIOD

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met de FIOD.

Voorbeelden:

  • als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek
  • als getuige in een strafrechtelijk onderzoek
  • als houder van voorwerpen of informatie die als bewijs kunnen dienen in een strafrechtelijk onderzoek

Informatiebladen

Voor verschillende situaties zijn informatiebladen beschikbaar.

Klachten

U kunt een klacht indienen tegen een gedraging van (een medewerker van) de FIOD. Informatie over de klachtenprocedure en een klachtenformulier vindt u op de pagina klachten.

Schade

Als er schade is ontstaan aan uw eigendommen door toedoen van de FIOD dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen. Informatie over de procedure vindt u op de pagina schade.

Informatie over (de voortgang van) een onderzoek

Wilt u als verdachte informatie over de voortgang van uw onderzoek. Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende onderzoek of met de Officier van Justitie. In de meeste gevallen zal u bij de doorzoeking of de uitnodiging voor verhoor de contactgegevens hebben ontvangen. Bent u niet in het bezit van contactgegevens, neem dan contact op met fiod.infodesk@belastingdienst.nl en vermeld uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer en indien bekend het onderzoeksnummer.

Op deze pagina