Ga direct naar de inhoud

Klachten

Publicatiedatum 17-06-2022, 12:33 | Laatste update 20-02-2023, 13:35

Een klacht indienen

Wilt u een klacht indienen over een gedraging van (een medewerker van) de FIOD?
Vul het klachtformulier in of schrijf een brief.
Zet daarin:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw klacht
    Vertel zo duidelijk mogelijk wát er misging, wanneer dat gebeurde en met wie u hebt gesproken. Het is niet erg als u de naam niet meer weet.

De volgende gegevens zijn niet verplicht:

  • uw telefoonnummer en e-mailadres
    Wij willen u graag bellen om met u te bespreken wat er aan de hand is.
  • de datum waarop u de klacht verstuurt
  • uw handtekening

Hebt u documenten die uw klacht onderbouwen? Maak daar dan kopieën van en stuur die mee. Stuur géén originele documenten mee, want u krijgt ze niet terug.

U stuurt het formulier of de brief naar:
FIOD t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

De FIOD beslist over uw klacht binnen 14 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht over opsporingsambtenaren maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke Klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten.