Ga direct naar de inhoud

Klachten

Publicatiedatum 17-06-2022, 12:33 | Laatste update 18-11-2022, 13:40

Een klacht indienen

Wilt u een klacht indienen over een gedraging van (een medewerker van) de FIOD?
Vul het klachtformulier in of schrijf een brief of e-mail.
Zet daarin:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw klacht
    Vertel zo duidelijk mogelijk wát er misging, wanneer dat gebeurde en met wie u hebt gesproken. Het is niet erg als u de naam niet meer weet.

De volgende gegevens zijn niet verplicht:

  • uw telefoonnummer en e-mailadres
    Wij willen u graag bellen om met u te bespreken wat er aan de hand is.
  • de datum waarop u de klacht verstuurt
  • uw handtekening

Hebt u documenten die uw klacht onderbouwen? Maak daar dan kopieën van en stuur die mee. Stuur géén originele documenten mee, want u krijgt ze niet terug.

U stuurt het formulier of de brief naar:
FIOD t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 19266
3501 DG Utrecht
e-mailadres: fiod.klachten@belastingdienst.nl

De FIOD beslist over uw klacht binnen 14 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht over opsporingsambtenaren maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke Klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten.