Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Gezamenlijk optreden tegen fraude met toeslagen

De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan. Deze doorzoekingen vonden plaats in het kader van onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er zijn meerdere verdachten gehoord en 7 personen aangehouden.

Bij de onderzoeken van de FIOD lag de nadruk op fraude met kinderopvangtoeslag. Er was sprake van onderzoeken naar samenspanning tussen ouders en een kinderdagverblijf, tussen ouders en een gastouderbureau en fraude door individuele ouders. Beide kinderopvanginstellingen zijn gestopt. De FIOD heeft onder meer administraties en elektronica in beslag genomen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar bankrekeningen in binnen- en buitenland en onroerend goed in binnen- en buitenland.

Overige onderzoeken

Naast de acties van de FIOD, zijn ook toezichtacties geweest van Belastingdienst/Toeslagen. Op aangeven van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) zijn tientallen adressen bezocht van ouders, gastouders, gastouderbureaus en kinderopvanginstellingen. Het CAF onderzocht of de op papier beschreven situatie klopte met de werkelijkheid. Bij een aantal instellingen werden onvolkomenheden in de urenstaten en incomplete of onzorgvuldige administraties geconstateerd. Daarnaast bleek bij een aantal ouders dat de eigen bijdrage in de kinderopvang niet in orde was. Deze zaken worden verder onderzocht.

Invordering

Op diverse plaatsen hebben ook stop-en-betaalacties plaatsgevonden. Hierbij werden autobezitters met openstaande toeslagenschulden in de gelegenheid gesteld deze te voldoen. Tijdens de acties is ruim € 8.000 betaald op openstaande toeslagenschuld. Ook werd er beslag gelegd op 10 auto’s waarvan er 7 direct werden afgevoerd.

Zittingen

Terwijl FIOD, OM en Belastingdienst hun acties uitvoerden, waren afgelopen week ook diverse rechtszittingen met betrekking tot toeslagfraude. Daarbij varieerden de eis van een aanzienlijke werkstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden. In sommige gevallen ging het hierbij om fraudebedragen tot € 400.000.

Met deze speciale actieweek willen Openbaar Ministerie en Belastingdienst/Toeslagen extra onder de aandacht brengen dat het bewust onterecht aanvragen van toeslagen een strafbaar feit is. Ten onrechte geld vragen van de Staat, of dit nu is voor een toeslag, een subsidie of een belastingteruggave, is diefstal. Hierdoor wordt de overheid en de samenleving benadeeld en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

Categorie :