Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Frauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst

Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd 'knock & talk-gesprek' gevoerd met een 31-jarige man uit Veenendaal om te voorkomen dat strafbare feiten zouden worden gepleegd. De Veenendaler bood op internet een dienst aan waarmee werknemers via een voorgewende aankoop van een fiets een onbelaste vergoeding konden ontvangen. Dit hield in dat op papier een fiets werd gekocht die direct werd teruggeleverd. Van feitelijke (terug)levering van de fiets was geen sprake. De website is kort na livegang door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM offline gehaald.

Onbelaste vergoedingen

Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken op grond van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Een fiets kan onder voorwaarden onbelast vergoed worden. Doorgaans dient de werknemer ten behoeve van de regeling de aankoopfactuur van de desbetreffende fiets te overleggen aan de werkgever.

Website

Op de website werd uitgelegd hoe met het product een belastingvoordeel behaald kon worden. Ten behoeve van de papieren aankoop en teruglevering van de fiets ontving de werknemer een factuur en een creditfactuur. Met de factuur kon de werknemer dan de onbelaste vergoeding claimen bij de werkgever. Via zijn website zou de man betaald worden voor dit product.  

Strafbaar feit

Volgens de FIOD kan de handelwijze van de man leiden tot strafbare feiten, onder andere valsheid in geschrifte en/of oplichting. Mensen die zich in het gebruik van deze constructie herkennen, moeten zich realiseren dat dit kan leiden tot strafbare feiten.

Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261

Categorie :