Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Informatie over getuigenverhoor

Publicatiedatum 31-08-2022, 11:35 | Laatste update 04-04-2023, 14:12

Wat doet de FIOD?

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst.
De taken van de FIOD zijn:

  • opsporing van ernstige gevallen van fiscale- en douanefraude
  • opsporing op het gebied van economische en financiële criminaliteit

Getuigenverhoor

De FIOD heeft aanleiding gevonden om u te verhoren. In deze folder staat informatie over het getuigenverhoor dat gaat plaatsvinden.

Voor het verhoor

Voor aanvang van het verhoor moeten de medewerkers van de FIOD:

  • zich legitimeren
  • u de reden van het verhoor meedelen
  • u vragen naar uw identiteit

U wordt als getuige gehoord en bent niet verplicht mee te werken aan een verhoor door de opsporingsambtenaren. Wel kan de rechter-commissaris u als getuige oproepen. U bent verplicht daaraan gehoor te geven.

Indienen van een klacht

Hebt u een klacht over het optreden van de FIOD?
Stuur die op naar:
Belastingdienst/FIOD De directeur
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

Of gebruik het formulier op fiod.nl/klachten.

De FIOD beslist over uw klacht binnen 18 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten. U hebt het recht uw klacht nader toe te lichten bij deze commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Naam:
Telefoon:

Dit is een uitgave van:
Belastingdienst/FIOD
april 2023

Op deze pagina