Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Informatie over getuigenverhoor

Wat doet de FIOD?

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst.
De taken van de FIOD zijn:

  • opsporing van ernstige gevallen van fiscale- en douanefraude
  • opsporing op het gebied van economische en financiële criminaliteit

Getuigenverhoor

De FIOD heeft aanleiding gevonden om u te verhoren. In deze folder staat informatie over het getuigenverhoor dat gaat plaatsvinden.

Voor het verhoor

Voor aanvang van het verhoor moeten de medewerkers van de FIOD:

  • zich legitimeren
  • u de reden van het verhoor meedelen
  • u vragen naar uw identiteit

U wordt als getuige gehoord en bent niet verplicht mee te werken aan een verhoor door de opsporingsambtenaren. Wel kan de rechter-commissaris u als getuige oproepen. U bent verplicht daaraan gehoor te geven.

Indienen van een klacht

Hebt u een klacht over het optreden van de FIOD?
Stuur die op naar:
Belastingdienst/FIOD De directeur
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

Of gebruik het formulier op fiod.nl/klachten.

De FIOD beslist over uw klacht binnen 18 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten. U hebt het recht uw klacht nader toe te lichten bij deze commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Naam:
Telefoon:

Dit is een uitgave van:
Belastingdienst/FIOD
april 2023