Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

FIOD rolt internationale criminele organisatie op in groot onderzoek met illegale tabak

De FIOD heeft vier hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie die zich vermoedelijk bezig heeft gehouden met de invoer, bewerking, opslag van- en de handel in tabak. Het gaat om vier mannen van 56, 45, 51 en 55 jaar uit Vaals, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden verdacht van accijnsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Er werden 14 medeverdachten aangehouden. Negen van hen zijn aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in Stramproy die vermoedelijk bevoorraad werd door de organisatie van de hoofdverdachten. Daarnaast zijn drie personen in de directe nabijheid van een opslaglocatie voor tabak en machines aangehouden in Eygelshoven en twee in de omgeving van de luchthaven Eindhoven.

Vermoedelijk heeft de organisatie meer dan 624.500 kilo rooktabak verhandeld. Daarmee is de Nederlandse schatkist meer dan 67 miljoen euro aan accijns misgelopen. In Nederland zijn achttien en in het buitenland elf doorzoekingen verricht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een criminele organisatie die bestaat uit verschillende natuurlijke en rechtspersonen in Nederland en in het buitenland. De criminele organisatie heeft vermoedelijk in Italië tabak ingekocht. De tabak werd vermoedelijk in Nederland bewerkt en vervolgens verkocht aan personen en organisaties in Nederland en het buitenland om te worden gebruikt in illegale sigarettenfabrieken. Daarnaast hield de organisatie zich bezig met het kopen, repareren en verkopen van machines voor illegale sigarettenproductie en werd vermoedelijk bemiddeld bij de verkoop van illegaal geproduceerde sigaretten.

Doorzoekingen in binnen- en buitenland

Tijdens de actie hebben ruim 150 opsporingsmedewerkers van de FIOD samen met 80 Douane-medewerkers en geld- en tabakshonden in Nederland 18 doorzoekingen verricht in 4 woningen en 14 bedrijfspanden en loodsen in Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Vaals, Stramproy, Zoetermeer, Wanroij, Dieren en de gemeenten Leudal, Peel en Maas en Kerkrade. Verder zijn 11 doorzoekingen buiten Nederland verricht.

Er is beslag gelegd op een grote hoeveelheid merkvervalste sigaretten, blanks voor de productie van pakjes, machines voor de verwerking van tabak en voor de productie van sigaretten, vier heftrucks, naar schatting zo’n 45.000 kg tabak met een accijnsnadeel van ongeveer 4,7 miljoen euro, contant geld in verschillende valuta met een waarde van ongeveer 44.000 euro, creditcards, verschillende bankrekeningen, een ongeopende kluis en een zeer waardevolle personenauto. Daarnaast is beslag gelegd op een groot aantal data dragers, mobiele telefoons en administratie.

Snelle internationale informatie-uitwisseling

Bijzonder in dit onderzoek is dat de organisatie in kaart kon worden gebracht door voortdurend opsporingsinformatie uit te wisselen met opsporingsinstanties in andere landen en de uitgewisselde informatie ook voortdurend te analyseren. Wanneer zich relevante gebeurtenissen voordeden, of wanneer buitenlandse personen of voertuigen in beeld kwamen, werd dit vrijwel direct gedeeld met de betreffende buitenlandse autoriteiten om hen in staat te stellen onderzoek te doen. Door snelle informatie-uitwisseling kon direct worden ingespeeld op gebeurtenissen in het onderzoek. Hierdoor zijn dit jaar en vorig jaar illegale sigarettenfabrieken in Nederland, Polen en Tsjechië ontmanteld die een directe link hadden met deze criminele organisatie.

De actie is ondersteund door opsporingsambtenaren, rechters en officieren van justitie in België, Cyprus, Italië, Polen, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Internationale samenwerking

Om de internationale uitwisseling van informatie over de activiteiten van deze organisatie efficiënt, veilig en snel te laten plaatsvinden is gebruik gemaakt van de kanalen van Eurojust en Europol. Daarnaast heeft Europol een belangrijke rol gespeeld bij de analyse van de uitgewisselde opsporingsinformatie. Binnen Europol is specifiek voor dit doel een Operational Taskforce ingericht waarbinnen medewerkers van Her Majesty’s Revenue & Customs van het Verenigd Koninkrijk samen met medewerkers van de FIOD en medewerkers van Europol intensief hebben samengewerkt om de activiteiten en die van de afnemers van deze organisatie in kaart te brengen. De voorbereiding en coördinatie van deze internationale actiedag is door Eurojust begeleid. Ook heeft Eurojust geassisteerd bij het opstellen en uitvaardigen van Europese- Onderzoeksbevelen, Bevriezingsbevelen en Aanhoudingsbevelen.

Aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude

Accijnsfraude veroorzaakt grote schade voor de schatkist en ondermijnt het anti-rookbeleid van de overheid. Ook bevatten illegale sigaretten vaak meer schadelijke stoffen dan legaal geproduceerde sigaretten waardoor zij een extra bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Door de grote winsten die criminelen behalen met accijnsfraude, de illegale productie van en handel in illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd. Het illegaal produceren van tabaksproducten en het voorhanden hebben van illegaal geproduceerde tabaksproducten is een misdrijf dat bestraft wordt met gevangenisstraffen tot vier jaar leiding geven aan een criminele organisatie met straffen tot acht jaar gevangenisstraf. Het leidt tot oneerlijke concurrentie met de (Nederlandse) detailhandel. De Douane, FIOD, het OM en hun internationale partners werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen en om het geld dat ermee verdiend wordt, af te pakken.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61

Categorie :