Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

FIOD doorzoekt woning en bedrijfspanden in onderzoek naar corruptie

De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Het vermoeden bestaat dat een Nederlandse groothandel in farmaceutische grondstoffen heeft meegewerkt aan corruptie via zogenoemde “overpricing”. De groothandel wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Leveren met overpricing
Bij overpricing vraagt de koper van producten of de leverancier een factuur kan opmaken voor een hoger bedrag dan de afgesproken prijs. De leverancier ontvangt het totale, hogere bedrag van de koper. Het verschil tussen de afgesproken prijs en de (hogere) gefactureerde prijs, moet de leverancier compenseren met een creditfactuur.

Het gecrediteerde en terug te betalen bedrag betaalt de leverancier niet terug aan de koper van de producten. De leverancier maakt het bedrag over op het rekeningnummer van een derde (veelal in een ander land) die zichzelf hiermee verrijkt.

De leverancier werkt mee aan deze constructie om zijn klant te verkrijgen of te behouden. Op deze manier faciliteert de leverancier fraude en corruptie en pleegt hij valsheid in geschrift. Dat is strafbaar.

Aanpak corruptie prioriteit
Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen. Corruptiebestrijding is belangrijk omdat corruptie het vertrouwen van burgers in eerlijke handel ondermijnt en concurrentievervalsend werkt. Uiteindelijk betalen de klanten te veel voor producten en diensten, omdat de kosten voor corruptie terugverdiend moeten worden.

Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.

Inlichtingen: Wietske Visser, 06-1860 7761

Categorie :

Op deze pagina