Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app

De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen. Een 40-jarige hoofdverdachte uit Groningen wordt van dezelfde feiten verdacht, maar is gedetineerd voor een ander strafbaar feit. Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van oplichting en is eveneens gedetineerd. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, een woning en auto’s.

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Opvallend waren overboekingen van ruim 2,3 miljoen euro van de bankrekening van het bedrijf van de 40-jarige hoofdverdachte naar zijn privérekening. Het vermoeden is dat de bedragen die binnenkwamen op de rekening van het bedrijf afkomstig waren van particulieren die volgens de omschrijving hun geld hadden belegd in obligaties of aandelen. De inleg werd direct contant opgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de hoofdverdachte met de verdachte uit Sneek een applicatie voor mobiele telefoons zou ontwikkelen. Voor de financiering van de opstartkosten en nieuwe ontwikkelingen zijn obligaties uitgegeven. Op de website zijn promotiefilmpjes gezet, waarop ook bekende Nederlanders te zien zijn.

De 48-jarige verdachte heeft vermoedelijk mensen benaderd om te investeren in aandelen en obligaties en spiegelde een mooi rendement voor. Hiervoor heeft hij mogelijk provisie ontvangen van de 40-jarige hoofdverdachte. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 3 miljoen euro is ingelegd. Aan geen van de inleggers is rendement uitgekeerd. Vermoedelijk heeft de hoofdverdachte ruim 2 miljoen euro opgemaakt aan luxe aankopen en vakanties.

Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.


Informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61

Categorie :