Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Eerste internationale actiedag voor aanpak van belastingontduiking in J5-verband

Deze week heeft een wereldwijd gecoördineerde actiedag in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Nederland plaatsgevonden om een einde te maken aan het vermoedelijke faciliteren van offshore belastingontduiking.

De actie werd uitgevoerd als onderdeel van onderzoeken door de verschillende landen naar een internationale financiële instelling die verdacht wordt van het faciliteren van witwassen en belastingontduiking voor klanten over de hele wereld.

Vermoed wordt dat een aantal klanten via deze instelling gebruik maakt van een geraffineerd systeem van rekeningen om vermogen te verhullen en te verplaatsen, teneinde zich aan hun fiscale verplichtingen te onttrekken en wederrechtelijk verkregen voordeel wit te wassen.

Tijdens de gecoördineerde actie heeft men met doorzoekingen, vorderingen, verhoren en dagvaardingen belangrijke bewijsmiddelen, inlichtingen en informatie verzameld en er zijn nog onderzoeken gaande. Verwacht wordt dat deze operatie in alle landen tot nader strafrechtelijk en bestuurlijk optreden zal leiden.

Dit is de eerste grote operationele activiteit van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, beter bekend als de J5, die medio 2018 werd gevormd om het voortouw te nemen in de bestrijding van internationale fiscale criminaliteit en witwassen. De J5 bestaat uit de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het VK, de VS en Nederland.

Hans van der Vlist, directeur van de FIOD: “Dit is het eerste resultaat van de operationele samenwerking tussen vijf landen om internationale facilitators aan te pakken die belastingontduiking mogelijk maken. Het wereldwijde onderzoek is gestart op grond van informatie van de FIOD. Met deze informatie heeft de J5 een belangrijke stap gezet in de gezamenlijke bestrijding van grensoverschrijdende fiscale en financiële criminaliteit. Door de J5 landen is een internationale impact gecreëerd en wordt geprobeerd het net rond overtreders van belastingwetgeving te sluiten.”
“Dit is de eerste gecoördineerde reeks handhavingsacties die wereldwijd door de J5 worden uitgevoerd – de eerste van vele,” aldus Don Fort, US Chief, Internal Revenue Service Criminal Investigation. “Door samenwerking met de J5-landen, die allemaal hetzelfde doel hebben, zijn we in staat om ons bereik te vergroten, onze onderzoeken sneller uit te voeren, en hebben we een veel grotere impact op de wereldwijde compliance. Belastingontduikers in de VS en daarbuiten zijn gewaarschuwd dat hun dagen van non-compliance over zijn,” aldus Fort.

De Australian Tax Office (ATO) Deputy Commissioner Will Day verklaarde dat deze operatie aantoont dat de samenwerking tussen de J5-landen werkt. “De actie van vandaag toont de kracht van onze gezamenlijke inspanningen bij de aanpak van wereldwijde fiscale criminaliteit, fraude en ontduiking. Deze activiteit door verschillende diensten en landen zal het vertrouwen verminderen van iedereen die een offshore locatie op het oog had om belasting te ontduiken of wederrechtelijk verkregen voordeel wit te wassen.” De ATO is onderzoeken gestart naar Australische klanten van deze instelling, die ervan verdacht worden verzwegen inkomen te bezitten. De Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) vervult een ondersteunende rol door het verstrekken van inlichtingen en onderzoeken naar meer klanten kunnen volgen. “Nog nooit hebben criminelen zoveel risico gelopen om ontdekt te worden als nu. Onze verscherpte samenwerking, data-analyses en het delen van inlichtingen betekent dat er op de hele wereld niet één plek is waar je je geld kan verbergen om niet aan je verplichtingen te hoeven voldoen”, vertelde Day.

Canadian Revenue Authority (CRA) Chief Eric Ferron verklaarde: “Ik ben heel tevreden over de rol die de CRA vervult bij deze eerste van vele grootschalige operationele activiteiten van de J5. Deze gecoördineerde actie toont aan dat de samenwerking tussen J5-landen werkt. Pas op belastingontduikers: de actie van vandaag laat zien dat onze gezamenlijke inspanning het belastingplichtigen steeds moeilijker maakt om hun vermogen te verbergen, om te voorkomen dat zij hun deel moeten bijdragen.”

Simon York, Director of Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)’s Fraud Investigation Service merkte op: “Belastingontduiking is een probleem dat wereldwijd moet worden aangepakt en dat is wat we met de J5 doen. Deze internationale samenwerking onderstreept ons commitment om dit schadelijke, geraffineerde en complexe misdrijf aan te pakken en gelijke voorwaarden voor eerlijke ondernemingen en belastingplichtigen te creëren. “Internationale belastingontduiking ontneemt onze openbare diensten essentiële bijdragen, ondermijnt economieën en als het niet wordt aangepakt kan het oneerlijke mensen rijker maken ten koste van de eerlijke meerderheid. Door samen te werken sluiten de HMRC en haar J5-partners het net rond belastingcriminelen, waar ze zich ook bevinden, om ervoor te zorgen dat niemand buiten ons bereik is. Het bericht aan hen is duidelijk – de J5 drijft ze steeds verder in het nauw.”

Fraude melden

U kunt ons helpen. Hebt u informatie over personen of organisaties die zwartsparen of fraude met buitenlands vermogen mogelijk maken? Bel dan het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de FIOD: 088-1551661. Uw persoonsgegevens blijven geheim. We maken uw identiteit dus nooit bekend.
Klik hier voor meer informatie over de J5.

Inlichtingen: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61

Categorie :