Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Echtpaar aangehouden voor hardnekkig verzwijgen buitenlands vermogen

Op 26 juni heeft de FIOD in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en het weigeren informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee is de Nederlandse schatkist vermoedelijk 200.000 euro misgelopen.

In 2002 heeft de Belastingdienst informatie van de Kredietbank Luxemburg (KBL) ontvangen. Daaruit bleek dat verdachten de beschikking hadden over een KBL-rekening. Zij hadden die niet aangegeven in hun belastingaangiften en verklaarden dat het saldo op de Luxemburgse rekening kort na opening was teruggeboekt naar Nederland. In de jaren daarna bleven beiden volharden dat de rekening was opgeheven. Om dit aan te tonen hebben zij vermoedelijk valse stukken overhandigd aan de Belastingdienst.

In december 2017 heeft de Belastingdienst van de Luxemburgse overheid aanvullende informatie  ontvangen over bankgegevens. Uit die verkregen informatie bleek dat er vermoedelijk toch gelden op de rekening stonden. De FIOD is daarop een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Buitenlands vermogen
Nederlanders mogen vermogen in buitenland onderbrengen, maar ze moeten daar wel open en transparant over zijn naar de Belastingdienst. Zijn ze dat niet en komt de fiscus daar achter, dan treedt de Belastingdienst daar tegen op of kan je onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden.

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg, ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.
Meer weten? Klik hier.
Bij vragen kan contact worden opgenomen met de Belastingdienst, “Vermogen in buitenland”: 088 – 15 32 502.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61

Categorie :