Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Doorzoekingen in onderzoek naar omkoping

De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Er is niemand aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het vermoeden is dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende personen en bedrijven. Waarschijnlijk zijn de commissiebetalingen verhuld door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Het vermoeden is dat hier sprake is van actieve niet-ambtelijke omkoping en dat gebruik is gemaakt van valse facturen.

Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Corruptie ondermijnt de samenleving
Corruptie en daaraan gerelateerde strafbare feiten zijn ernstig vanwege het ondermijnende en corrumperende karakter op de samenleving. Er berust verantwoordelijkheid bij werkgevers om het compliance beleid op orde te hebben. het Openbaar Ministerie start bij een vermoeden van corruptie een strafrechtelijk onderzoek. Corruptie zorgt voor concurrentievervalsing en het vormt een ernstige aantasting van de integriteit.

Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61

Categorie :