Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Doorzoekingen FIOD voor niet verstrekken van informatie aan Belastingdienst

De FIOD heeft gisteren in Hoofddorp drie panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een vennootschap en haar directeur. Het vermoeden bestaat dat de vennootschap en de directeur niet hebben voldaan aan hun inlichtingenverplichting naar de Belastingdienst.

De Belastingdienst doet onderzoek naar een internationale constructie waarbij mogelijk vermogen in het buitenland wordt gestald. De vennootschap en de directeur worden ervan verdacht niet voldoende gegevens en inlichtingen te hebben verstrekt nadat de Belastingdienst daar om vroeg. Ook bestaat het vermoeden dat onjuiste inlichtingen verstrekt zijn.

De FIOD doorzocht het adres van de vennootschap, de woning van de directeur en de woning van de boekhouder.

Inlichtingenplicht
De Belastingdienst kan om informatie vragen als onderzoek wordt gedaan naar de belastingplicht van personen en vennootschappen. Zij zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek door volledige en juiste gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn. Dit geldt ook indien nog niet vaststaat of een persoon of vennootschap daadwerkelijk belastingplichtig is in Nederland.

Administratieplichtigen, waaronder vennootschappen, zijn ook verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing van anderen van belang kunnen zijn. Het niet voldoen aan deze verplichtingen is strafbaar gesteld, omdat zonder deze gegevens en inlichtingen onderzoek door de Belastingdienst naar het voldoen aan fiscale verplichtingen zou worden bemoeilijkt. Dit geldt temeer indien gebruik wordt gemaakt van constructies met buitenlandse vennootschappen en/of buitenlandse vermogens. Daarom wordt het niet nakomen van de inlichtingenverplichting aangepakt.

Inlichtingen: Adriaan Ros, 06-1830 4204

Categorie :