Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Doorzoekingen bij educatieve en liefdadigheidsorganisaties in onderzoek naar witwassen

De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een organisatie die vermoedelijk via educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties tonnen euro’s witwast. De organisatie ontvangt tonnen euro’s via grote contante stortingen in eigen land, maar ook via moneytransfers en overboekingen vanuit het buitenland. Een deel van de gelden gaat vervolgens ook weer naar het buitenland.

De hoofdverdachten in het strafrechtelijk onderzoek zijn een vader en zijn twee zoons, die diverse bestuursfuncties bij in totaal meer dan tien stichtingen vervullen. Die stichtingen zamelen geld in voor goede doelen. Daarnaast is een aantal stichtingen actief bij de ondersteuning van opvoeding dan wel religieuze educatie. Drie stichtingen zijn als verdachte aangemerkt. Het gaat om een stichting die zich bezig houdt met steun aan vluchtelingen, daklozen, gewonden en zieken in en buiten Nederland en twee stichtingen die zich bezig houden met educatie. Daarnaast is nog een vierde natuurlijke persoon als verdachte aangemerkt. Hij vervult ook een bestuursfunctie bij een van de verdachte stichtingen.

Verdachte Transacties

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van de melding door de Financial Intelligence Unit (FIU) van meer dan tien verdachte transacties door stichtingen en personen sinds 2012. De FIU heeft de ongebruikelijke transacties als verdacht gemeld aan het OM, waarna het strafrechtelijk onderzoek is gestart door de FIOD en politie. Een van de verdachte stichtingen heeft een overboeking van tonnen euro’s ontvangen van een liefdadigheidsorganisatie uit het Midden-Oosten, die hoort bij een liefdadigheidsorganisatie die door de Amerikanen op de sanctielijst is geplaatst. Delen van het overgemaakte geld en andere ontvangen gelden uit donaties zijn contant opgenomen, een deel is doorgestort aan andere stichtingen, personen of organisaties. Daarnaast ontvingen de verdachten money transfers uit Saoedi-Arabië en zij sturen ook geld via money transfers naar Jordanië, Syrië, Libanon en Oekraïne. Onderwerp van onderzoek is of de verdachten gelden witwassen. Ook wordt onderzocht waar het geld naartoe gaat. Dit om vast te stellen of dat overeenkomt met de doelen die de stichtingen zich stellen of dat het geld anders wordt besteed.

Doorzoekingen

De doorzoekingen waren in vier woningen in het midden van Brabant, twee woningen in de provincie Utrecht en een woning in Zuid-Holland. Daarnaast zijn vier panden die gelinkt zijn aan verdachten in Tilburg, Utrecht, Den Haag en Nieuwegein doorzocht. De FIOD en Politie hebben beslag gelegd op administratie en digitale bestanden.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het is van groot belang dat poortwachters zoals banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs hun verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) nakomen. Ongebruikelijke transacties moeten zij melden bij de FIU. (link naar website FIU) De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Categorie :