Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Doorzoeking naar fraude met inburgeringsgelden

Op woensdag 3 juli 2019 heeft de FIOD een 37-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht medeplichtig te zijn aan het frauderen met DUO-inburgeringsgelden. Zijn woning is doorzocht en daarbij is administratie in beslaggenomen.

Het vermoeden is dat de verdachte tegen betaling inburgeraars ronselt voor taalscholen. De FIOD voert op dit moment een strafrechtelijk onderzoek  uit naar de besteding van inburgeringsgelden door deze taalscholen. Als blijkt dat inburgeraars op frauduleuze wijze hun inburgeringscertificaat hebben verkregen, kan DUO maatregelen nemen, zoals het intrekken van het inburgeringscertificaat en het omzetten van de gift van € 10.000 in een lening. Ook zal worden bekeken of het fraudeleus handelen door de inburgeraar gevolgen heeft voor zijn of haar verblijfstatus.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Inburgeringsexamen
In Nederland is het verplicht om als immigrant binnen drie jaar na aankomst in Nederland inburgeringsexamen te doen. Taalscholen kunnen de immigrant helpen met onderwijs om dit examen te halen. Voor eventueel te volgen lessen krijgen de inburgeraars een lening van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van maximaal € 10.000,- ter beschikking, onder de voorwaarde dat de taalschool een keurmerk heeft van Blik op Werk (BOW). Arbeidsmigranten hoeven als zij slagen voor het examen de lening niet terug te betalen.

Voor informatie: Wietske Visser, 06 - 18 60 77 61

Categorie :