Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Doorzoeking in Nederland en Spanje in witwasonderzoek

De FIOD heeft dinsdag 3 november een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. In het onderzoek is samengewerkt met de Spaanse Policía Nacional die op dezelfde dag een 51-jarige Nederlandse man heeft aangehouden en een woning in Marbella heeft doorzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bij de doorzoekingen in Nederland en Spanje is beslag gelegd op bijna 88.000 euro contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie dure horloges, een auto, een motor en diverse creditcards. Daarnaast is beslag gelegd op onroerend goed in Nederland en bankrekeningen in Nederland en Spanje.

Het onderzoek is gestart na diverse meldingen van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en richt zich op de 51-jarige verdachte afkomstig uit Delft. Het vermoeden is dat hij zijn vermogen niet heeft opgebouwd met legale inkomsten. Vermoedelijk gaat het om versluierde inkomsten uit criminele activiteiten. De waardeschommelingen van met name de bitcoin wordt soms door criminelen gebruikt om de toe- en afname van het vermogen te verklaren.

Aanpakken van witwassen heeft prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU is de instantie waar bijvoorbeeld banken en andere financieel dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door de FIOD of een andere opsporingsdienst.

Voor informatie: Adriaan Ros, 06-1830 4204

Categorie :