Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Doorzoeking en beslag in onderzoek naar corruptie in medische sector

De FIOD heeft op 30 oktober een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het vermoeden bestaat dat een Nederlandse onderneming, die hulpmiddelen in de medische sector levert, artsen heeft omgekocht. In ruil hiervoor kon het bedrijf vermoedelijk hulpmiddelen leveren aan de ziekenhuizen waar de artsen aan verbonden zijn. De onderneming wordt verdacht van niet ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift.

Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanpak corruptie prioriteit

Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen. Corruptiebestrijding is belangrijk omdat corruptie het vertrouwen van burgers in eerlijke handel ondermijnt en concurrentievervalsend werkt. Uiteindelijk betalen de klanten te veel voor producten en diensten, omdat de kosten voor corruptie terugverdiend moeten worden.

Melden van ongebruikelijke transacties

De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.

Inlichtingen: Adriaan Ros, 06-1830 4204

Categorie :