Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Benoeming leden programmateam MIT

De inrichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) krijgt verder vorm met deze benoeming. Met de benoeming van het programmateam is de voorbereidingsfase overgegaan in de projectmatige bouwfase van het MIT. Het programmateam zal de organisatie verder vormgeven en sturen op de dagelijkse gang van zaken. Zes samenwerkende organisaties (Politie, OM, FIOD, KMar/Defensie, Douane en Belastingdienst) werken sinds april 2020 met elkaar aan het MIT dat in de komende jaren zal uitgroeien tot een nieuw en gezamenlijk instrument in de bestrijding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, met een operationele slagkracht tegen criminele verdienmodellen en bedrijfsprocessen, waar ook ter wereld. Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving.

De leden van het programmateam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verdere bouwfase van de nieuwe organisatie en vervullen hierin sleutelrollen. Het programmateam MIT bestaat uit de volgende vier personen:

Mevrouw Monique Mos, afkomstig van de politie. Zij zal de rol van overkoepelend MIT verantwoordelijke voor haar rekening nemen. ‘Met deze benoeming en de start van het programmateam gaan we een volgende fase in. Hierin gaan we samen met onze partners ontdekken welke vorm van samenwerking ons het beste past. Het gaat wat mij betreft om de positie en kracht van de afzonderlijke partners ten volle te benutten én een hoog gezamenlijk rendement te behalen in de aanpak van ondermijning. Het is een enorme uitdaging die ik met plezier en enthousiasme aanga samen met alle collega’s die zich iedere dag weer inzetten in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit’.

Kolonel Jan Trompert, afkomstig van de KMar is verantwoordelijk voor de programma organisatie. ‘Het MIT is ook uniek omdat het wordt samengesteld uit mensen vanuit verschillende organisaties en met verschillende achtergronden. Dit zal binnen maar ook buiten het MIT bijdragen aan betere netwerken en samenwerking, zowel tussen de zes deelnemende organisaties als met publieke en private partners in Nederland en daarbuiten’.

Mevrouw Chaira Ament, afkomstig van het OM, is verantwoordelijk voor de programma operatie. ‘Het MIT gaat criminele ondermijning tegen in een multidisciplinaire samenwerking. Door de kennis en kunde van alle partners te verbinden en intensiever met elkaar samen te werken kunnen we antwoord geven op de toenemende ondermijnende criminaliteit. Het MIT zal hier vernieuwend en verbindend in moeten worden. Ik kijk er naar uit om hier samen met de collega’s van het programmateam een bijdrage aan te mogen leveren’.

De heer Bert Langerak, afkomstig van de FIOD, neemt de rol van verantwoordelijke lopende operaties op zich. ‘Met zes organisaties bouwen aan het MIT vind ik een mooie en eervolle uitdaging. Dit is nog niet eerder gedaan in deze vorm. Het is anders, nieuw en aanvullend op wat er al is en wordt gedaan. De onderlinge verschillen (in kennis, mogelijkheden, netwerken) zijn juist de kracht. Ruimte binnen kaders, leren van elkaar en ook van private en internationale partijen. Samen werken aan een veilig en integer Nederland, voor nu en later. Iets waar we samen trots op kunnen zijn’.

De Stuurgroep MIT is, namens de ministers van Justitie en Veiligheid, Defensie en Financiën, verantwoordelijk voor de benoeming van het programmateam. Aan de benoeming is een zorgvuldig proces voorafgegaan. De leden van het programmateam leggen verantwoording af aan de Stuurgroep MIT. De vier leden zullen de komende periode werkende weg gaan instromen om zich uiteindelijk volledig te gaan richten op het MIT. De leden worden aangesteld voor de duur van de bouwfase.

Eerder deze maand zijn ook de eerste vacatures voor het MIT opengesteld. Er wordt veel op gereageerd.

Categorie :