Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Acties FIOD en Belastingdienst tegen fraude met toeslagen

De FIOD heeft de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.

In één van de onderzoeken werd een hoofdverdachte aangehouden die op grote schaal faciliteerde bij het aanvragen en/of wijzigen van kinderopvangtoeslag en het opmaken van valse stukken om de aanvraag te rechtvaardigen. De mensen die gebruik maakten van de valse documenten verkregen deze tegen betaling van deze verdachte. In dit onderzoek is voor meer dan 1 miljoen euro gefraudeerd. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Ook in de andere onderzoeken is gebruik gemaakt van valse documenten.

Uitspraken rechter

Het OM brengt veel verdachten van fraude met toeslagen voor de rechter. Afgelopen weken vonden er ook diverse rechtszittingen plaats waarbij er sprake was van het gebruik van vermoedelijk valse stukken. Met behulp van deze stukken probeerden de betreffende verdachten aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag zonder dat er daadwerkelijk sprake was van kinderopvang.

De rechter legde gevangenisstraffen op tot 2 maanden waarvan 1 maand voorwaardelijk evenals werkstraffen tot 240 uur. Hierbij liet de rechter meewegen dat verdachten de samenleving benadelen door een toeslag aan te vragen terwijl ze wisten dat ze daar geen recht op hadden. De Belastingdienst heeft hun lopende toeslagen stopgezet. Bovendien moeten zij de onterecht ontvangen toeslagen terugbetalen. Toeslagen waar zij wel recht op hebben worden niet uitbetaald, maar verrekend met toeslagen die nog terugbetaald moeten worden.

Onderzoeken Belastingdienst

Daarnaast deed de Belastingdienst onderzoek bij tientallen kinderopvanginstellingen en gastouders verspreid over Nederland. Ze vergeleek de gegevens in de toeslagaanvraag met de administratie van de kinderopvanginstellingen. Door analyse van fraudepatronen en gebruik van contra-informatie is Belastingdienst/Toeslagen in staat om het proces zodanig aan te passen dat (nieuwe) fraudefenomenen worden teruggedrongen.

Uit de onderzoeken bleek dat bij een aantal instellingen kinderen zouden worden opgevangen, die bij die instelling niet bekend waren. Ook gastouders werden bezocht om te controleren of de kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd ook daadwerkelijk aanwezig waren.

Verder heeft de Belastingdienst aan 23 andere aanvragers van toeslagen boetes aangekondigd voor een totaalbedrag van € 255.000. Deze mensen hebben een valse aanvraag voor kinderopvangtoeslag ingediend, omdat er vastgesteld is dat er geen kinderopvang heeft plaatsgevonden.

Met deze gecombineerde acties willen Openbaar Ministerie, FIOD en de Belastingdienst extra onder de aandacht brengen dat het bewust onterecht aanvragen van toeslagen een strafbaar feit is. Ten onrechte geld vragen van de Staat, of dit nu is voor een toeslag, een subsidie of een belastingteruggave, is diefstal. Hierdoor wordt de overheid en de samenleving benadeeld en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

Categorie :

Op deze pagina