Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Aanhouding verdachte ontwikkelaar van Tornado Cash

De FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dergelijke geavanceerde technologieën, zoals gedecentraliseerde organisaties die mogelijk witwassen faciliteren krijgen extra aandacht van de FIOD. Ook in het cryptovalutadomein staat de FIOD voor een veilig financieel Nederland en spoort het op met effect en impact. De verdachte wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Tornado Cash biedt diensten aan voor het mixen van de cryptovaluta. De onlinedienst maakt het daarmee mogelijk de herkomst of bestemming van cryptovaluta te verhullen. De (criminele) herkomst van de cryptogelden wordt door dergelijke mixingservices veelal niet of nauwelijks gecontroleerd. Gebruikers van een mixingservice doen dat veelal om hun anonimiteit te vergroten.

In juni 2022 startte het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar Tornado Cash, die via een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) op internet wordt aangeboden. Een DAO heeft geen hiërarchische besluitvorming heeft, door bijvoorbeeld een bestuur. In plaats daarvan worden besluiten genomen op basis van de stemmen van leden. De besluiten worden vastgelegd in een programmeercode in een zogenoemd ‘smart contract’. Ook de werking van de DAO vindt met behulp van deze ‘smart contracts’ plaats.

Het FACT vermoedt dat via Tornado Cash op grote schaal criminele geldstromen zijn verhuld, onder andere afkomstig uit (online) diefstallen van cryptovaluta (zogenoemde cryptohacks en scams). Hieronder vallen onder meer gelden gestolen bij hacks door een groep die vermoedelijk aan Noord-Korea te relateren is. Tornado Cash ging in 2019 online en behaalde volgens het FACT sindsdien een omzet van minimaal zeven miljard dollar. Uit onderzoek bleek dat voor minimaal één miljard dollar aan cryptovaluta met een criminele herkomst door de mixer ging. Het vermoeden is dat personen achter deze organisatie op grote schaal aan deze transacties hebben verdiend.

Sinds maandag, 8 augustus 2022 is Tornado Cash door de Amerikaanse overheid op de OFAC-sanctielijst geplaatst.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.   

Ter informatie!  Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het crimineel vergaarde vermogen te genieten. Witwassen via gedecentraliseerde autonome organisaties is een nieuw fenomeen dat expliciet de aandacht van de FIOD heeft.

Meer informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61

Categorie :