Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Aanhouding vanwege meerdere faillissementen

De FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Een 36-jarige vrouw, uit dezelfde gemeente, wordt verdacht van witwassen. Er hebben meerdere doorzoekingen plaatsgevonden in Uithoorn en Mijdrecht. Er is beslag gelegd op onder andere digitale en fysieke administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere aangiften van curatoren van faillissementsfraude. Uit onderzoek bleek dat de mannelijke verdachte als bestuurder betrokken bij was meerdere faillissementen. Ondanks de verzoeken van de curatoren verstrekte hij onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig.

De oorzaken van de faillissementen vertoonden volgens het onderzoeksteam opvallende gelijkenissen. Meerdere malen werden de bedrijfsactiviteiten van een failliete onderneming kort voor een faillissement overgeheveld naar de opvolgende vennootschap. Voor de overgenomen boedel werd niet betaald. Ook werden er structureel gelden onttrokken aan de boedels van de vennootschappen die de verdachte onder andere voor privédoeleinden gebruikte. Daardoor heeft hij meerdere schuldeisers van de faillissementen in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld.

De vrouwelijke verdachte stond ook ingeschreven als bestuurder van een van de vennootschappen. Haar inschrijving moest waarschijnlijk de betrokkenheid verdoezelen van de medeverdachten verdachte, die volgens de FIOD de feitelijk leidinggevende was. Vermoedelijk verrichtte de vrouw geen werkzaamheden voor de vennootschap en werden de looninkomsten van de man uitgekeerd op rekening van de vrouw.

Ter informatie!  Faillissementsfraude ondermijnt

Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

Ter informatie!  Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Daarnaast wil de overheid de gelden afpakken die met misdaad verdiend zijn omdat misdaad niet mag lonen.

Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261

Categorie :