Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

5 mannen aangehouden op verdenking van BTW-fraude

Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 12 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden op diverse locaties in Nederland.

De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke BTW-fraude en witwassen. Er zijn 5 verdachten aangehouden in Lemmer, Sneek, Rijswijk, Rotterdam, Den Haag en Assen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er is beslag gelegd op 2 woningen, luxe auto’s, 1 boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland. Het geschatte nadeel over de periode van 2015 tot en met heden loopt in de miljoenen euro’s.

Modus operandi

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst, die vermoedde dat er een BTW-carrouselfraude was opgezet. Uit het FIOD-onderzoek komt naar voren dat twee ondernemingen uit Emmeloord en Lemmer goederen (elektronica) hebben verkocht aan diverse ondernemingen in EU-landen. Deze buitenlandse bedrijven leverden via schijnconstructies dezelfde goederen vervolgens weer aan Nederlandse bedrijven, de zogenaamde ploffers. Deze ploffers waren op normale wijze opgerichte vennootschappen, als normale bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ploffers hadden echter een korte levensduur. Zodra de Belastingdienst zicht kreeg op een ploffer verdween deze zonder dat de verschuldigde en aan de volgende bedrijven in de carrouselketen in rekening gebrachte BTW werd afgedragen.

Voor deze ploffers werden als katvangers veelal mensen ingezet uit zwakkere milieus, zoals bijvoorbeeld daklozen. Op papier kocht de ploffer de goederen in uit het buitenland. Uit onderzoek is gebleken dat in de periode 2015 tot heden gebruik is gemaakt van ten minste 12 ploffers. De ploffer verkocht de goederen door aan andere bedrijven, welk fungeerden als zogenoemde buffers. De bedrijven uit Emmeloord en Lemmer kochten de goederen vervolgens weer van de buffers. In voorkomende gevallen werd gebruik gemaakt van verschillende buffers voor 1 partij goederen. Met de inzet van buffers werd voor de aankopende partij verhuld dat van een ploffer werd gekocht. Dit functioneerde als afleidingsmaatregel in de carrousel, met als doel deze carrousel de schijn van legaliteit te geven. De buffers voldeden wel normaal aan hun fiscale verplichtingen.

De op facturen van de ploffer en buffer vermelde BTW werd bij de Belastingdienst teruggevraagd, zonder dat de ploffers deze BTW had afgedragen. De betrokken bedrijven en personen binnen deze handelsketen hebben vermoedelijk doelbewust deze schijnconstructie opgezet met het doel om de Nederlandse staat (en ook andere landen) te benadelen.

BTW-carrouselfraude

Bij BTW-carrouselfraude draagt een ondernemer geen BTW af aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die BTW wel in rekening brengt. Bij BTW-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen BTW niet afdraagt. BTW-carrouselfraude kent vele vormen. Wat altijd hetzelfde is, is dat ergens in de handelsketen tenminste 1 ondernemer goederen of diensten mét BTW verkoopt, maar deze BTW niet afdraagt aan de fiscus. De ondernemer houdt de ontvangen BTW zelf en benadeelt zo de schatkist.
Bij BTW-carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar. En de fraude gaat over verschillende EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet, worden de Belastingdienst en goedwillende ondernemers misleid. BTW-fraude is maatschappelijk ontwrichtend en ondermijnt het belastingsysteem. Het is concurrentievervalsend en benadeelt niet alle de eerlijke bedrijven, maar ook de belastingbetaler. Naar schatting kost het de verschillende Europese schatkisten een bedrag van ongeveer € 200 miljard.

Voor inlichtingen: Wietske Visser – 06 18 60 77 61

Categorie :