Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

2 aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met giftenaftrek

Gisteren heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 2 doorzoekingen verricht in woningen in Rotterdam in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. Er zijn 2 verdachten aangehouden en er is administratie in beslag genomen.

De verdenking is dat de verdachten tegen betaling valse kwitanties leverden. Met behulp van deze valse kwitanties hebben enkele honderden belastingplichtigen over de afgelopen jaren onjuiste belastingaangiften gedaan, door fictieve giften aan diverse stichtingen met een ANBI-status in aftrek te brengen. Indien de Belastingdienst vroeg om onderbouwing van de in aftrek gebrachte giften, werden de gekochte valse kwitanties overlegd. Het geschatte nadeel is ongeveer 500.000 euro.

Belastingdienst

De Belastingdienst onderzoekt de aangiften van enkele duizenden belastingplichtigen die mogelijk ten onrechte giften in aftrek hebben gebracht en ter onderbouwing van deze giftenposten gebruik hebben gemaakt van valse kwitanties. Belastingplichtigen die op een dergelijke wijze aftrekposten in hun aangiften hebben opgevoerd, kunnen geconfronteerd worden met hoge boetes van de Belastingdienst of lopen de kans op strafrechtelijke vervolging.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen

De aanpak van de vermoedelijke fraude met valse kwitanties wordt gecoördineerd door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst. Dankzij nieuwe opsporingsmethodes en slimme data-analyse is de Belastingdienst eerder in staat om fraude te herkennen en te stoppen. Het CAF is in 2013 opgericht om fraude door facilitators gestructureerd en zichtbaar aan te pakken en te voorkomen.

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat aftrekposten die mensen invullen in hun belastingaangiften juist zijn. Mensen die fraude plegen, betalen minder of geen belasting. Zij schaden de schatkist en daarmee andere belastingbetalers. Daarom wordt hard opgetreden tegen fraude.

Categorie :