Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving

Op vrijdag 18 maart heeft er een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd (i.v.m. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne), is strafvorderlijk beslag gelegd. Ook zijn die dag tegoeden op een aantal andere bankrekeningen door de betrokken financiële instelling bevroren. Het strafvorderlijk beslag behelst een bedrag van 137 miljoen euro. Aanleiding voor het leggen van het beslag is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU).

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende, waaronder financiële sancties afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten, de opsporing van overtreding van deze financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

De namenlijst EU-sancties geeft een overzicht van personen en entiteiten tegen wie door de EU sancties zijn ingesteld. Die sancties bepalen onder andere dat de tegoeden van deze (rechts)personen worden bevroren. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen, dat is aan de private sector om daar uitvoering aan te geven.

Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261

Categorie :

Op deze pagina