Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Missie en visie

Onze missie

FIOD: de opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit

De FIOD is de opsporingsdienst voor het aanpakken van financiële en fiscale criminaliteit. Wij zijn onderdeel van het ministerie van Financiën en werken voor dit en andere ministeries onder het gezag van het Openbaar Ministerie en het Functioneel Parket.

Via de wet op de bijzondere opsporingsdiensten ligt onze opdracht breed in de aanpak van financiële en fiscale criminaliteit. Wij benoemen bewust criminaliteit, omdat het in ons werk en onze taken al lang niet meer gaat om enkel fiscale fraude zaken.

Wij acteren in onderzoeken op het raakvlak waar de onder- en bovenwereld elkaar vinden en dit gaat verder dan fraude door “witte boorden”.

De FIOD kent zijn oorsprong in de fiscale opsporingsdienst van de Belastingdienst. Onze oorsprong staat aan de basis van onze specifieke kennis en expertise ten aanzien van de opsporing van fiscale fraude, het doorgronden van financiële administraties en het doorzien van fiscale en boekhoudkundige constructies.
Naast de overkomst van werkzaamheden vanuit de recherche van de Douane en de ECD (Economische Controle Dienst) is in het verloop van jaren het takenpakket van de FIOD verder uitgebreid. En maken wij vanuit onze financiële en fiscale kennis en expertise onderdeel uit van de rijk brede aanpak op niet-fiscale thema’s als witwassen, corruptie en ondermijning.

Ons unieke vermogen ligt in de kennis en de kunde op het vlak van fiscaal en financieel rechercheren, ons vermogen om complexe financiële structuren te doorgronden en daarin diep en volhardend te graven. Met als doel crimineel verkregen vermogen te kunnen afpakken en de activiteiten van criminele organisaties te ondermijnen. Wij traceren en volgen internationaal en nationaal financiële geldstromen en ontrafelen complexe financiële constructies, waarbij er zeker internationaal een uitdaging ligt. Wij zijn bijzonder, omdat wij een unieke combinatie van taken en wettelijke bevoegdheden hebben, waardoor wij veel informatie-en databronnen bij elkaar kunnen brengen.

Daarnaast hebben wij als enige opsporingsdienst in Nederland rechtstreeks toegang tot de fiscale data en systemen van de Belastingdienst en hebben wij kennis en expertise om deze fiscale informatie te duiden en te gebruiken in ons werk. In onze nationale en internationale samenwerkingsverbanden zoeken wij naar mogelijkheden om onze informatie- en datapositie te versterken en het leveren van een effectieve bijdrage aan en versterken van de weerbaarheid van onze samenleving.

FIOD-logo (ronde versie, linkerdeel blauwe achtergrond met Rijkslogo, rechterdeel witte achtergrond met tekst: FIOD)

Onze visie

Innovatief samen werken aan een weerbare samenleving en bestrijding van financiële en fiscale criminaliteit

De FIOD heeft als visie om innovatief samen te werken aan financiële en fiscale criminaliteitsbestrijding en een weerbare samenleving.

Wij benoemen hier expliciet het begrip van innovatief. De keuze voor innovatief is bewust. Voor ons betekent dit niet enkel dat wij investeren in en op zoek zijn naar technologische en technische innovatieve oplossingen. Maar ook dat wij gaan voor sociale innovatie en de wijze waarop wij op vernieuwende wijze binnen de FIOD en met samenwerkingspartners daarbuiten samen werken.

Wij benadrukken het samen werken binnen de eigen organisatie en vanuit deze positie met andere organisaties als de Belastingdienst en andere toezichthouders, de politie en opsporingsdiensten en private partners om te komen tot gemeenschappelijke resultaat op een samen gedeelde doelstelling. Dit vraagt wat ons betreft niet dat we daarbij in elkaar op hoeven te gaan, in samenwerkingsverbanden of in nieuwe instituties. Samen werken begint klein en in het directe contact met nabije collega’s en reikt zover als het zoeken van de verbinding en samen werken met externe partners: publiek, privaat, nationaal en internationaal.

Deze visie betekent dat wij nationaal en internationaal samenwerken met publieke en private partners om financiële criminaliteit en fraude in de samenleving een halt toe te roepen. Hierbij zetten wij in op innovatie, inhoudelijke (fiscale) vakkennis en de creativiteit van onze mensen en onze organisatie om financiële en fiscale criminaliteit en fraude te signaleren, op te sporen en aan te pakken.

Om onze visie te verwezenlijken werken alle medewerkers binnen onze organisatie vanuit verschillende disciplines, werkstromen en competenties samen. Buiten onze organisatie opereren wij nationaal en internationaal in een netwerk van publieke en private partners. Vanuit een gemeenschappelijk doel werken wij gezamenlijk aan innovatieve en effectieve oplossingen.

Vanuit onze ervaringen en de kennis en expertise vanuit onze opsporingsactiviteiten geven wij aan toezichthouders en beleidsmakers onze bevindingen, adviezen en signalen door.

Zo leveren wij een bijdrage aan de weerbaarheid van onze samenleving. Wij vertrouwen daarbij op en investeren in onze expertise en de ondersteuning vanuit technologie en de digitale mogelijkheden.